Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen dienst en den galmenden lofzang, immer voort naar het verre licht.; ♦

En om het volle psalmodieeren vloeit droomend omhoog een teeder gezang.

't Zijn de kuisch-reine vrouwen, die zingen haar doodenlied; 't is de melodie van den blijen vrede; — van de zachte zegening, die is gekomen, troostend in de woeste smart, toen der droeven leed heviglijk opweende en het wilde klagen verstierf in het strijdgerucht.

Toen is de blank-lichte vrede gedaald in de ziek

Nu zingen ze haar zacht-droomende liederen, de liederen van het vrome geleide.

Soms heffen ze de armen omhoog en jubelen juichend de zege uit.

Dan stralen, in ziele verrukking,

Sluiten