Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar oogen en de sneeuwen sleepgewaden blinken glanzend als stilwit licht.

Dan ontroeren zij als in hoogheerlijke extase en de zegezang zijgt neer op de bevende lippen, die stamelen nog den dank.

Zij glijden maar voort, hooger en blanker, in wonderen lichtglans, klaarder en reiner in glorieuzen gloed...

Naar 't stralende licht!

En vager wordt het vreemde beweeg.

Het vervloeit; ik zie het langzaam vervloeien.

Hoog in blauwende verten; in blanke nevel droomende heen.

O! Het gaat verdwijnen; het gaat zacht vervagen ... naar huis, naar t blije huis ...

De wit-lichtende vrouwen, reiend

Sluiten