Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 163.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel: „Pensioenwet 19 ".

Artikel 164.

Deze wet treedt in werking met een door Ons nader te bepalen dag.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad, zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

De Minister van Financiën,

17

Sluiten