Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 31 December 1916 loopende pensioenen van weezen van rijks burgerlijke ambtenaren en onderwijzers.

~ I I Leeftijd

van het ,IT ,

jongste _ ■ Waarde eener

kind in I Som der annuïteit van f 1,—

volle . I weezenpensioenen. betaalbaar tot het

jaren op ; .

31 Decern- löcle ->aarber 1916.

1. | 2. [ 8.

0 — 12,667

1 — 12,161

2 f 112 11,635

3 197 11,087

4 10,517

5 557 9,924

6 1378 9,307

7 1154 8,665

8 '522 7,996

9 843 7,301

10 2317 ' 6,577

11 1219 5,824

12 2531 5,040

13 3067 4,225

14 4067 3,376

15 4228 2,493

16 3798 1,574

17 5215 0,618

f 31205

Sluiten