Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Staatsblad n°. 256) wordt voor: „uit de Staatskas eene

gemeente" gelezen: „van een openbaar lichaam, hetzij pensioen ten laste van het bij art. 1 der Pensioenwet 19.. ingestelde fonds". In het eerste lid van art. 47 der Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 1913 wordt voor: „het Rijk of van eene provincie, op zijne Rijks of provinciale" gelezen: „een ander openbaar lichaam, of zijne".

Artikel 151.

De hieronder genoemde wetten blijven mede van kracht: de wet van 29 April 1901 (Staatsblad n°. 91), de wet van 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 127), de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 403).

Da artikelen 152—154 conform de artikelen 156—158 van Wetsontwerp I.

De artikelen 159 en 160 van Wetsontwerp I vervallen.

De artikelen 155—158 conform de artikelen 161—164 van Wetsontwerp I.

Sluiten