Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U VERGADERING

van de Subcommissie, gevormd uit de Staatscommissie, inzake het burgerlijke pensioenwezen, op Zaterdag 26 Januari 1918, 's middags om 2& uur, in bet gebouw van het Departement van Justitie.

Aanwezig; zijn alle leden.

Tot het mondeling toelichten zijner schriftelijke wenschen, inzake het pensioenwezen, wordt gehoord de heer F. R. N. Hoogettdoobn te 's Bosch. Deze is thans teekenaar der domeinen. Van 1 Februari 1879—1 Augustus 1883 was hij tijdelijk teekenaar bij het domeinbestuur; deze jaren werden in 1901 ingekocht. Van 1 Augustus 1883—1 October 1894 was hij eveneens tijdelijk werkzaam als opzichter-teekenaar bij den provincialen waterstaat in Drente. Vervolgens was hij van 1 October 1894 tot heden in vasten Staatsdienst als teekenaar der Domeinen. Hij zou nu wenschen dat de jaren van provincialen dienst zouden kunnen worden ingekocht. Hetzij dat die zouden worden beschouwd als zij delingschen Staatsdienst — hetgeen wellicht zou zijn te verdedigen doordat de provincie haar inkomsten slechts trekt uit opcenten op Rijksbelastingen — hetzij dat ze op één lijn worden gesteld met b.v. gemeentelijke diensten. Naar aanleiding van een opmerking van den Voorzitter geeft hij toe, dat de laatste weg wellicht de voorkeur zou verdienen. Echter zouden dan ook tijdelijke diensten moeten kunnen worden ingekocht.

Aldus goedgekeurd door den gehoorde.

De Voorzitter,

13

Sluiten