Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij tegenover veel ongunstiger pensioenvoorwaarden te staan.

De Voorzitter doet opmerken, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken z'n uitspraak baseert op de wet op het Lager Onderwijs, de Minister van Financiën met het oog op pensioensbelangen. De regeling, zooals die te Botterdam is getroffen zal vermoedelijk blijven bestaan, omdat die benoemingen aldaar nimmer werden vernietigd, ook ontstaan op die wijze geene moeilijkneden bij de pensioenregeling. Spreker adviseert, om overleg te plegen met het gemeentebestuur van Amsterdam. Dit college zal zich in verbinding moeten stellen met den Minister van Binnenlandsche Zaken, ten einde eene regeling te verkrijgen, waarbij aanstelling geschiedt aan de, mét name genoemde scholen.

Na een woord van dank van den heer v. d. Veke wordt de bijeenkomst gesloten.

De geboorde personen hebben nader Verklaard, met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

20

Sluiten