Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander standpunt zou hebben ingenomen dan bet juist vermelde der Regeering. De toestand is inderdaad voor dit soort van onderwijs zeer moeilijk geworden, de vereenigingen zelve kunnen niet beboorlijk voor de pensionneering zorgen en zoodoende zijn geen goede leerkrachten te krijgen. Spreker vreest, dat de zaak op de lange baan wordt geschoven, omdat de belangen van betrekkelijk Weinigen er bij zijn betrokken.

De gehoorde personen hebben nader verklaard met deze notulen accoord te gaan.

De Voorzitter,

24

Sluiten