Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het in 1919 gegeven overzicht van incunabelbeschrijvingen en catalogi eischt twee toevoegingen.

Aangehaalde beschrijvingen van de Hebreeuwsche incunabelen.

Rossi(J.B. ob), Annales Hebraeo-Typographici sec. XV. Parma 1795. 4°.

Steinschneider (M.), Catalogus librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana. 2 vol. Berolini 1852—60. 4°.

Roest Hz. (M.), Catalogus der Hebraica und Judaica aus der L. Rosen-

thal'schen Bibliothek, 2 Bde. Amst. 1875. 8°. Schwab (M.), Les incunables orientaux. Paris 1883. 8°.

Haebler (C), Bibliografia Iberica del Siglo XV. 2 vol. Leipzig—Ia Haya 1903, 17. 8°.

Jacobs (j.), Incunabula (in: Jewish Encyclopedia). 1904.

Freimann (A.), Die Hebraeischen Incunabeln der Stadtbibhothek zu Frankfurt a. M. 1920. 4°.

Nederlandsche incunabel-catalogen, sedert 1919 verschenen.

Burger Sr. (C. P.), De incunabelen en de Nederlandsche uitgaven tot 1540 in de Bibliotheek der universiteit van Amsterdam. Met facs. 's-Grav. Mart. Nijhof f 1919.8°. — Ook achter den „Gids voor de Bibl. der Univ. van Amst., voorjaar 1919".

Bom (Emm. de) en H. Pottmeyer, De incunabelen van de Hoofdbibliotheek der stad Antwerpen. 's-Grav. Mart. Nijhof f 1919. 8°. —Overdruk uit Het Boek.

Catalogus van de Incunabelen [in het] Museum Meermanno Westreenianiim II, Nederland, België, Duitschland, Duitsch-Zwitserland, Oostenrijk. [Door mej. R. Pennink] 's-Grav. 1920. 8°. — Verschenen als Bijlage bij de Verslagen omtr. 's Rijks verzamelingen v. gesch. en kunst.

Alblas (J.) en J. F. vak Someren, Incunabelen [in de] Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht. Met aant. pl. en facs. Utrecht 1922. gr. 8°.

Stainier (L.), De nieuwe verzameling incunabelen van de Universiteitsbibliotheek te Leuven, 's Grav. 1923. 8°. — Overdruk uit Het Boek 1923 blz. 244 e.v.

Sluiten