Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164. Alexander Cortesius, Oratio, quam habuit in aede divi Petri fre-

quenti R. Car. Senatu vin. ïdus ianuarii in Epiphania. [Roma 1483]. 4°.

Druk van Steph. Planck te Rome. 8 bladen ^et laatste blank); Goth. letter. Hain-Cop. 5773. Proct, 3636.

Beginletters niet ingevuld; in den tekst open ruimte voor enkele Grieksche woorden.

Opdrachtbrief aan Sixtus UIL Op bl. 7 brief aan den bisschop van Signia met antwoord van dezen, gedat. vin kal. Febr. 83.

165. Lucanus (M. Anneus), Pharsalia. Parmae per Deiphoebum de Oli-

veriis 1483. f°.

110 bladen (bl. 1, blanco, en 8 ontbreken). Rom. letter. flain-Cop. 10236. Proct. 6862. Initialen niet ingevuld. Na het colophon een 12 regelig gedicht van den drukker:

Pharsalicas acies cognataque praelia quisquis Nosse cupit: ohartas perlegat ille meas.

Aurea nunc tandem me impressit parma: vacavit Docta manus: sumptus nee periere graves.

Non igitur loculis parcas leoture precamur: Impleat aere suas bibliopola manus.

At mini ut alba trahant faerales pensa puellae Posce diu: impressi qui fera bella . Vale.

Daarna: leven van Lucanus, testimonia van Tacitus en Martialis, Reg.

166. Johannes Capreolus tholosanus, Liber quartus defensionum theo¬

logie divi doctoris Thome de aquino in quarto sententiarum [ed. a° 1432]. Impr. Venetiis per Ootavianum Scotum 1484. f°. — Met drukkersmerk in rood.

267 bladen, Goth. letter, in 2 kol. Hain 4410 (v. IV).

Tabula huius quarti libri 3 bL 1 bl. blanco; dan de tekst, loopende van a2 tot 116; op het laatste blad drukkersmerk en regiatrum.

167. Nycholaus de Dorbellis, Compendiosa et optima expositio duode-

cim librorum metaphysice Aristotelis secundum viam Scoti. Impr. Bononie imp. Henrici de Haerlem et Mathei Crescentini bononiensis sociorum 1485.4°.

95 bladen, waarvan behalve een blanco aanvangs blad, er 5 (L 3—7)

ontbreken. Goth. letter, 2 koL Hain 12049. De corrector Petrus Almadianus van Viterbo prijst in een epigram het boekje aan, en zegt van den drukker:

Adde quod Henricus preclarus in arte, volumen Pressit, et est studio menda repulsa meo. Hendrik van Haarlem drukte volgens Proctor te Bologna, Siena, Venezia, Lucca en Nozzano, afwisselend geassocieerd met Johann Walbeek en Hendrik van Keulen. Van associatie met Math. Crescentinus vermeldt hij niets.

168. Bartholomeus Scala, Oratio ad summum Pontificem Innocentium

octavum. S. 1. et a. [Roma Steph. Plannck, na 15 Dec. 1484]. 4°. 6 bladen, Goth. Ietter. Hain-Cop. 14601. Proct. 3653. Br. Mus. IV p. 84. Initiaal oningevuld. — Onafgesneden ex.

169. Salustius (Grispus), Opus. Impr. Venetiis per Benardinum Bena-

lium et soc. 1485. f°.

46 bl., waarvan het eerste (blanco) ontbreekt. Rom. letter. Hain 14216. Proct. 4867.

Sluiten