Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

185. Euclides, Liber elementorum, in artem Geometrie. In id quoque

Campani commentationes. Impr. Vincentiae per Leonardum de Basilea et Gulielmum de Papia Socios. 1491. f°. — Met houtsneeomlijsting v. d. titel, initialen en mathematische figuren.

138 bln. (het eerste en het laatste, beide blank, ontbreken). Bom, letter in twee grootten. Hain-Cop. 6694. Proct. 7180. Peil. 4631.

186. Salustius (C. Grispus), Romae per Pomponium emend. Venetiis

impr. per Theodorum de Regazonibus de Asula 1492. f°. 46 bl., Bom. letter in twee gr. (tekst en eomm.) Hain-Cop. 14223. Opbl. 1 inhoudopgaaf, op de keerzijde brief van Pomponius Laetus. Op bL e ij Portii Latronis declamatio. Aan het slot (hij verso): Salustii vita, en Invectiva in Ciceronem met antwoord. De plaats voor de initialen is opengelaten.

187. Tullius [Cicero], De Officiis cum commentariis Petri Marsi eius-

que recognitione. Cuius epistolas quaeso perlegas et in principio et in calce operis editas. Insunt praeterea paradoxa: de amicitia: de senectute: cum interpretibus suis. Impr. Venetiis per Bernardinum de Choris de Cremona 1492. f°. — Mét drukkersmerk. 170 bladen (foutieve nummering loopende tot 169). Bom. letter, grootere voor den tekst, kleinere voor den commentaar, om den tekst gedrukt. Grieksche letter (zeer gebrekkig) voor de stellingen van de paradoxa. Hain-Cop. 5278.

188. Macrobius Aurelius Theodosius, In Somnium Scipionis expositio.

Saturnalia. Impr. Venetiis 1492. f°. — Met houtsneefig. waaronder een wereldkaartje (f°. xxn).

Druk van Johannes Rubens. 91 bln. (gen. i—lxxxix; ongen. het eerste blanco-blad en een ingevoegd blad tusschen inxm en xxxxnrx). Bom. en Grieksche letter. Hain-Cop. 10429. Proct. 5131. De initialen niet ingevuld.

De Grieksche teksten in de Saturnalia zijn gedeeltelijk gedrukt; vaak is de ruimte er voor open gelaten; 'tzij omdat de lettervoorraad ontoereikend was, of omdat een uitgaaf nagedrukt werd, die deze open ruimten reeds had.

189. Petrus Haedus Sacerdos Portusnaensis, De amoris generibus, s.

Anteroticorum libri tres. Impr. Tarvisii per Gerardum de Flandria 1492. 4°.

6 -f- 98 bL (het laatste blank). Rom. letter. Hain-Cop. 8343. Proct. 6507.

Het voorwerk bestaat uit: titel „de amoris generibus", tabula 9 blz., en een gedicht van Quintius Aemylianus Cimbriacus in hendecasyllaben. Op de 97 genummerde bladen: proemium, tekst in dialoogvorm; aan het slot nog een gedicht van Aemylianus, en colophon. Initialen niet ingevuld.

Gerardus Lisa (Van der Leye) uit Harlebeke bij Kortrijk, drukte reeds in 1471 te Treviso, daarna op verschillende andere plaatsen, en weer te Treviso van 1492 tot 1495. Het hier gebruikte type, zijn vierde volgens Proctor, is een heel bijzondere, kleine letter.

190. Paulus Venetus, Quadratura [s. Dubia]. Impr. Venetiis per Bone-

tum Locatellum Bergomensem iussu et exp. Octaviani Scoti 1493. f°. — Met houtsnee-initialen en drukkersmerk. 82 bladen. Goth. letter. Hain 12621.

Bl. 1 titel; op de keerz. tabula primi dubü. Op bL 81 (foutief gen. 91) verso expl. met mededeeling van bewerkers en datum, op bl. 82 reg., col. en merk.

Sluiten