Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202. Justinus, In Trogi Pompeii historias. Lucius Florus, Gestorum Romanorum epithoma. S. 1. et a. f°. Druk van Johannes Rubeua te Venetië c. 1494. 54 bl. Rom. letter.

Hain-Cop. 9653. Proct. 5138. VóórFlori epit. (f. 38) brief van Pbilippus Beroaldus, aan het einde brief van M. Antonius Sabellicus. Daarboven deze versregels: Aurea Iustini Lucique epithomata Flori Aere tibi modico candide lector eme. Contrahit iste Titi numerosa volumina Livi.

Pompeii historias colligit ille Trogi. Quam bene coniuncti: namque hic ubi desinit: ille

Incipit: atque unum pene videtur opus. Rite recognovit quos Iustinianus ad unguem Romanus. Felix lector amice Vale.

203. Ap[p]ianus Alexandrinus, De bellis civilibus. Traductio P. Can-

didi. Impr. Regii per Franciscum de Mazalibus 1494. f°.

136 bln, (het laatste blank). Rom. letter. Inhoudsaanwijzingen in marg.

Initialen niet ingevuld. Hain 1309. Proct. 7254. Als tweede deel sluit zich aan, geheel in denzelfden druk: Appiani Ro-

mana historia, Scandiani, Peregrinus Pasqualia 1495. (n° 204).

204. Appianus, Romana historia. P. Canmdus transtulit. Scandiani

Peregrinus Pasqualus impr. anno m.cccclcxv (lees 1495). f°.

79 bln. Rom. letter. Hain 1310. Proctor 7326.

Inhoudsopgaven in marg. Initialen niet ingevuld. Sluit zich in inhoud en druk geheel aan bij de bell. et'»., Regii 1494. (n° 203).

205. Campanus [Joannes Antonius], Opera. Michaelis Ferni cura,

correctione et impensa. Impr. Romae per Eucharium Silber alias

Franck 1495. f°. — Met houtsneden.

304 bladen (waarvan er één ontbr.). Romeinsche letter, eenige bladen Gothisch, sommige deelen (gedichten, indices) in twee of meer coL Hain-Cop. 4286. Proct. 3879. Br. Mus. IV p. 117. Als titel een klok in houtsnede, met spreuken, inhoudsopgaaf, gedichten enz. er op en er omheen: ook het monogram H A E (Eucharius Argenteus Herbipolensis). De afzonderlijke stukken met eigen signaturen en indices. Tal van sierlijke houtsnee-initialen. Op bl. 302 verso groote houtsnede (drukkersmerk); daarna: corruptorum recognitio, met bovenschrift „vis ex stulto demens, idemque ex demente insanus fieri, libros primus Romae imprime". Aan het einde (304verao) dichtregels, opwekking om te koopen, en colophon. Band met zwijnslederen rug en hoeken.

206. Baptista Trovamala, Summa Rosella. Impr. cura et studio Georgi

Arrivabeni Mantuani Venetiis 1495.12 .

16 + 552 bladen. Goth. letter, 2 kol. Hain-Cop. 14183. Proct. 4927. Op de keerzijde van den titel en volg. 3 bladz. een lijst van de onderwerpen in de alfabetische orde van het werk. Daarna een alfab. lijst van de doctores sacre theologie et utriusque iuris, 3 bis. Dan op 24 blz. de Rubrice iuris civilis et canonici. De tekst op 551 genummerde bladen, de rechtsstof is hier niet per libros aut rubricas sed per materias distincta, d. w. z. alfabetisch op de hoofdwoorden. Daarom heet het boek Rosella.Initialen in rood; op bL 1 een versierde initiaal in kleuren. Op het laatste bl. 2 gedichtjes en op de keerzijde drukkersmerk. Het tweede van de gedichtjes get. Ad Impressorem prijst den drukker die even goed drukt als vroeger alleen de „gens barbara". Hactenus ingenio valuit gens barbara: namque

Impressit plumbo quicquid ubique legis. Mantua quem genuit: nune est tua palma Georgi. Quilibet ingenio cedit: et arte tibi.

Sluiten