Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

213. Nonius Mareellus, De proprietate sermonum. Festus Pompeius.

M. Vab.ro, De lingua latina. Impr. Venetiis per Philippum de Pinzis 1496. f°. — Met houtsnee-initiaaltj es.

101 bL, Rom. letter (enkele woorden Grieksch). Nonius en Festus in twee kolommen. Varro doorloopend en met kantteek. Hier en daar plaatsen voor initialen opengelaten. Hain 11907. Proct. 5311.

214. Plynius Secundus (Caius), Naturalis historia. Impr. Venetiis per

Bartolameum de Zannis de Portesio 1496. f°. — Met houtsneeinitialen.

239 bln. (het eerste, de titel, ontbr.) Hain-Cop. 13100. Proct. 5336.

215. Plutarchus, Vitae. Virorum illustrium vitae ex Plutarcho Graeco

in latinum versae solertique cura emendatae. Venetiis impr. per Bartolameum de Portesio 1496. f°. — Met houtsnede enz. 1 + 145 + 144 bladen; Rom. letter. Hain-Cop. 13130. Proct. 5335. Titel en tab. 1 blad; op f ol. aii (genummerd 1) houtsnede: Theseus en de minotaurus, het geheele blad in houtsnee-omlijsting; op bL 145verso reg. voor het geheele werk; daarna het 2e deel met houtsnee-initiaal.

216. Diodorus Sieulus, De antiquorum gestis fabulosis, a Pogio florentino

in Latinum traductus. Venetiis impr. per Ioannem de Cereto de Tridino alias Tacuinum 1496. f°. — Met houtsnee-initialen. 78 bladen, Rom. letter. Hain 6191. Proct. 5441.

BL 1 de auteursnaam als titel. Bl. 2 (gen. I) opdrachtbrief van Pogius Florentinus aan paus Nicolaus V. Op de keerzijde begint de tekst met aant. op den kant, die doorloopt tot het eind van het voorlaatste blad Op het laatste blad reg. en drukkersmerk.

217. Euseblus Pamphili, De euangelica praeparatione, a Georgio Tra-

pezuntio e graeco in latinum traductus. Bernardinus Benalius impr. Venetiis anno 1497. f.

107 bladen (108 ontbreekt). Rom letter. Hain-Cop. 6706. Proct. 4893.

Voorwerk: titel en priv., gedichtje van Hieronimus Bononius Tarvisanus, index. 3 bl. Opdracht aan paus Nicolaus V. Aan het slot mededeeling van Hieronymus Bonon. aan Albertus Vonicus, eenige dichtregels, en colophon. Het ontbrekende blad bevat volg. Hain reg. en drukkersmerk, volg. Copinger is het blank.

Beginletters enz. in rood.; aan 't begin van elk boek versierde initiaal.

218. Valerius Maximus cum commento Oliuerii Arzign anensis Vi-

centini Impr. Venetiis per Bartolameum de Zanis: de Portesio 1497. f°. — Met houtsnee-initialen.

3 + 206 bladen; Rom. letter in twee grootten. Hain 15795. Proct. 5337. Voorwerk 3 bL: na den titel brieven van Petrus Brutus en Oliverius Arzignanensis, opgaaf van bronnen, leven van Val. Max. en rubricae libri. De commentaar is in kleine letter om den tekst gedrukt, vele beginletters in houtsnede, maar meestal de plaats opengelaten.

219. Iamblichus, De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, Assyrio-

rum. Proclus in Platonicum alcibiadem de anima, atque daemone. Proclus de sacrificio et magia. Porphtrius de divinis atque daemonibus. Synesius Platonicus de sommis. Psellus de daemonibus. Expositio Prisciani et Marsilii in Theophrastum de sensu,phantasia et intellectu. Alcinoi liber de doctrina Platonis. Speusippi liber de Platonis difinitionibus. Pythagorae aurea

Sluiten