Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verba. Symbola Pithagorae. Xenocratis liber de morte. Marsilii Ficini liber de voluptate. Venetiis in aed. Aldi 1497. (°.

186 bl. (het laatste blank). Bom. letter. Hain-Cop. 9358. Proct. 5559. Op de keerzijde v. d. titel inleidende brief van Marsilius Ficinus aan

Card. Ioannes Mediot Op bl. L 1 vóór Synesius brieven van denz.

aan Laurentius en Petrus Medici, de laatste gedat. xr apr. 1489. Behoort tot de bibl. der Doopsgez. gemeente.

220. Lucianus, De veris narrationibus. De asino. Pbilosophorum vitae.

Scipio. Tyranus. Schaphidium. Palinurus. Charon. Diogenes! Terpsion. Hercules. Virtus Dea. In amorem. Timon. [Sermo de calumma. Laus muscae.] Impr. Mediolani per Mag. Vldericum Scincenzeler 1497. 4°. 78 bladen. Rom. letter. Houtsnee-initialen. Hain-Cop. 10262. De tekst loopt van bL 2 recto tot 78 recto. Op de laatste pag. reg. en drukkersmerk. Hain vermeldt in zijne korte titelbeschr. het drukkersmerk, Copinger beschrijft een ex. met blanco-bladz. aan het einde.

221. Cleomedes, De contemplatione orbium excelsorum disputatie

Aristides et Dio, De concordia orationes. Plutarchus, Praecepta connubialia. Eiusdemque de virtutibus morum. Carolo Valgulio Brixiano interprete. Impr. Brixiae per Bernardinum Misintam sumpt. Angeli Britannici 1497. 4°.

72 bln. Rom. letter. Hain 6480. Proct. 7040.

Initialen niet ingevuld.

222. Baptista Mantuanus, De patientia aurei libri tres. Impr. Brixiae per Bernardinum Misintam Papiensem 1497. 4°.

116 bladen. Rom. letter (de titel Gothisch, het woord zaJLoo Grieksch).

Ham 2404. Proct. 7041. Na den titel brief van Helias Capreolus Brixianus aan Io. Taberius; Indices librorum; opdrachtbrief aan Franciscus Pantucius. Op de voorlaatste blz. het colophon, op de keerzijde gedicht van Io. Taberius Brixianus aan Helias Capreolus. Overblijfsel van ouden houten band met lederen rug.

223. Baptista Mantuanus, Adolescentia in Aeglogas divisa. Ad Paridem

Ceresanum. Mantuae impr. per Vincentium Berthocum Regiensem 1498. 4°.

40 bladen. Rom. letter. Hain-Cop. 2401.

^\}% b'ank; °P de keera- proaa-opdracht aan Paris Ceresarius. Op M. 2—39 de 10 Aeglogae in hexameters, en het colophon. Op het laatste bl. errores, keerzijde blank. — Perkament-omslag.

224. Aemyuus Probus [Nepos], De vita exceltentium imperatorum. Im¬

pr. Iacobus Bntannicus. Brixiae 1498. f°. — Met houtsnee-init. 26 bln. (het eerste blank). Rom. letter. Hain-Cop 6736. Prooi. 7006.

225. Solinus (C. Iulius), De Mirabilibus Mundi. Brixiae per Iacobum

Bntanicum unpr. 1498. F. 6 + 34 bL Rom. letter. Hain-Cop. 14883. proct. 7007. Titel 1 bL Tab. in 3 kol. Opdrachtbrief van Bartolinus Atrienei» en

inleidende bnef van Solinus 4 bl. De tekst op de 34 genumm. bladen.

Uroote houtsnee-initiaal; de kleinere beginletters niet ingevuld.

Sluiten