Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Italiaansche boeken.

246. Hieronymo( Sancto),Levite di sancti padri per diversi eloquentissi-

mi doctori vulgarizate. S. 1. et a. f .

Druk toegeschreven aan Panlns Butzbach te Mantua o. 1475. 260 bL De tabula (8 of 10 bl. ?) ontbr. Goth. letter, 2 koL Cop. II 2968.

Initialen niet ingevuld, de kapitaaltjes met een geel vlekje, signatuur en aansluiting van de quaterns in hs. in rood; de nummering loopt van 3 (bL 10) tot 27 (bL 250); de meeste quaterns hebben 10 bL, de eerste slechts 9, no. 11 heeft er 8, no. 14 twaalf, no. 27 elf.

247. Petrarca (Francesco), Le vite de pontefici et imperadori Romani.

Impr. Florentiae apud Sanctum Iacobum de Ripoli 1478. 4°.

103 bL Hain-Cop. 12809(ook Cop. II2, p. 280), Proct. 6102. De drukkerij ap. S. Jacobum, van fr. Dominicus de Pistoia en fr. Petrus de Pisis is een van de oudste te Florence; nonnen verrichtten het zetwerk

Twee registerbL; Proemio en tekst, bl. a 1—r 7. Ontbr. 1 blanco bl.

Beginletters in blauw. Onder de tavola eenige italiaansche dichtregels in hs. over het uitleenen van boeken.

248. Antonio(Frate)[ANTONiNus] Arciveschovo Fiorentino, Uno trao-

tato chiamto (sic) Interrogatorio [Defecerunt vulgare]. Impr. in Firenze per Francescho di Dino. S. a. [c. 1481]. 4°.

166 bln. (4 bln. voorwerk ontbr.; bL a i blank). Rom. letter. Hain-Cop. 1210. Proct. 6137. Prootor vermeldt 4 boeken met hetz. type door Francesoo di Dino gedrukt, waarvan 3 ged. op 1481—1483. Beginletters in rood en blauw.

249. Augustino (Sancto), II libro de la citè di dio. S. 1. et a. f°.

Druk van Antonio Miscomini te Florence 1483. 232 bladen (waarvan L 5 en 6 ontbr.). Rom. letter, 2 kol. Hain-Cop. 2071. Proctor 6145. Open plaats voor de beginletters.

250. Iacopo di Messer Poggio, Sopra el Triompho della fama di M. Fran-

ceshco Petrarcha. Impr. in Firenze per ser Francesco Bonacoorsi, a petitione di Alexandro di Francesco Varrochi 1485.4°.

124 bladen (aan 't begin en 't eind ontbr. een blanco blad). Rom. letter. Hain-Cop. 13168. — Ex-libris Jac. Manzoni. Ex-libris Leo S. Olschki.

251. Antonius Archiepiscopus Florentie ordinis predicatorum [Anto-

ninus], Confessionale in vulgari sermone efltitum. [Omnis mortalium cura]. Impr. Venetiis per Antonium de Strata de Cremona 1486. 4°.

48 bladen. Goth. letter, 2 koL Proct. 4590.

Het eerste blad — misschien niet het oorspronkelijke — blank. De tekst begint (bl. a ii) met vierregelig Latijnsch Incipit in rood gedrukt. Aan het einde Tabula, reg. en col.

Sluiten