Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche boeken in Frankrijk gedrukt.

261. Compendium sacre theologie [Albertüs Magnos, Compendium theologice veritatis]. S. 1. et a. 4°. — Met drukkersmerk. Aan het eind het merk van Guil. Balsarin te Lyon. Dateering bij Pelleehet op 1490. 182 bln. (het laatste blank.) Goth. letter. Cop. II 161 Peil. 284. Proct. 8681. Beginletters oningevuld.

262. Panormitanus [Nicolaus de Tudeschis], Processus iudiciarius S. L et a. 4°.

Druk door Holtrop en Copinger toegesohr. aan Math. Huss te Lyon, doorProctor aan Johann Reinhard van Grüningen te Straatsburg omstr. 1490. 71 bL Goth. letter. Hain-Cop. 12360. Holtrop II 785 Proct. 500. Br. Mus. p. 107.

De aanhef in 2 versregels:

Incipit eximius hic iudiciarius ordo. Panormitanus quem tradidit aquila iuris.

Aan het slot de mededeeling: Presens domini Panormitani practica de modo procedendi in iudicio tam summarieet de plano quam mere et cum strepitu iudiciali in omnibus ferme onrüs observari consueta.

263. Andrelinus (Pdblius Faustds), Livia [b. Amorum üh. I—TVj. In alma universitate Parisiensi impr. 1490. 4°.

Op den titel drukkersmerk van Guiot marchant imprimeur .78 bladen Goth. letter. Hain 1086. PelL 747.

Aan het einde (bL 77v° en 78r°) brief van fr. Joannes cordiger alemanus aan de univ. v. Parijs; daaronder opgaaf van fouten en colophon.

In een modernen prachtband met vier andere boekjes, Latijnsche gedichten van denzelfden dichter: Ad Carolum francorum regem (n°. 264); Elegie impr. Gand. per Petr. Caesarem 1520 (Ned. uitg. n°. 225); De obitu Caroli vm etc. (n° 265); de sciolorum arrogantia, impr. Badius 1616.

Eigendom van de Vereen. Doopsgez. gemeente.

264. Andrelinus (Pdblids Faustds), Ad serenissimum Carolum Francorum regem carmen. In alma universitate parisiensi impr.

7 bladen, Goth. letter. PelL 724.

Gebonden achter: Andrelinus, Livia (n°. 263).

265. Andrelinus (Publius Faustds), De obitu Caroli octavi deploratio. Etc. S. 1. et a. 4°. — Drukkersm. v. Rob. Gourmont op den titel.

10 bladen (het laatste blank), Rom. letter. PelL 749. Gebonden achter: Andrelinus, Livia (n°. 263) enz.

Sluiten