Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

praefatio aan Ioannes Bissch. v. Munster en Hertog v. Beieren 1 bl*.* op de keerz. begint de tekst: initiaal in kleuren en gond; verder rubriceering enz. in rood en blauw.

326. Privilegia et indulgentie fratrum minorum ordinis Sancti francisci.

Impr. Liptzk per Cunradum Kachelofen 1495. 4°. — Met titelhoutsnede.

20 bladen. Goth. letter. Aant. op den kant. Hain 13372.

Gebonden achter een bundel Statuten enz. van de franciscanen-orde

in hs. uit de 16e eeuw, in halllederen ouden band. Zie Cat. der hss.

II 608, en Kruitwagen in: Arehivum francisc. histor. I 108. III 98.

— Afkomstig uit de verzameling-Moll.

327. Thesaurus Magistri sententiarum [Pbtri Lombardi] cum plenis

sententiis in ordinem alphabeticum redactus. S. L 1495.4 . Druk van Peter Draoh te Spiers. 141 bladen, Goth. letter. Hain-CoD.

10201. Proct. 2393. Br. Mus. II p. 499. Initiaal op bl. aij in blauw, verder beginletters enz. in rood.

328. Johannes Tritemius abbas spanhemensis, De vanitate et miseria

humane vite. Impr. in nobili civitate Moguntina per Petrum Friedbergensem 1495. 4°. 22 bladen (het laatste blank). Goth. letter. Hain 16636. Proot. 182. Br. Mus. I p. 48. Het zesde stuk in den bundek ond. n°. 317 beschr.

329. Speculum artis bene moriendi de temptationibus, penis infernali-

bus, interrogationibus agonisantium, et variis orationibus pro Ulorum salute faciendis. [Door Dominicus Capranica]. S. L et a. 4°. — Met titelhoutsnede.

Druk van Heinr. Quentell te Keulen o. 1496. 16 bladen (waarvan er 4, vel B, ontbreken). Goth. letter. Hain-Cop. 14911. Proct. 1425. Cat. Br. Mus. I p. 294. De titelhoutsnede is dezelfde als in no. 320, weinig verschillend van die, in n° 85, vroeger afgebeeld (bhs. 28). De beginletters zijn door een latere hand slordig met inkt ingevuld. Het boekje is het zevende in den onder n°. 317 beschreven bundel.

330. Columella (L. Juntus Modkratus), De oultu hortorum liber XI.

quem P. Virgilius Maro in georgicis posteris edendum reliquit. S. 1. et a. 4°.

Druk van Arnold van Keulen te Leipzig omstr. 1496.

12 bladen. Goth. letter. Hain 5499. De geheele tekst, voor schoolgebruik, met interlignes gedrukt.

331. Gregorius (Sanctus) Papa, Pastorale. Liber regule pastoralis ad

Johannem archiepiscopum Ravennensem. Impr. Argentine 1496. 4°.

Van den „drukker van Jordanus de Quedlinburg". 78 bladen (n°. 1, 2 en 6, het laatste blank, ontbr.). Goth. letter. Hain-Cop. 7987. Proct. 642. Br. Mus. I p. 145.

De plaats voor de beginletters open — afgezien van latere slordige inschrijving met inkt. Het boek is het achtste en laatste van den bundel beginnende met de Quatuor novissima van 1492 (n° 317).

332. Horae — De septem horis Canonicis reverenter et fructuose in

ecclesia legendis ant decantandis. S. 1. et a. 4°.

Druk van Conrad Hist te Spiers o. 1496. 6 bladen. Goth. letter. Hain 8825. Proot. 2442. Br. Mus. II p. 607. De initiaal op de keerzijde v. d. titel niet ingevuld.

Het 5e stuk in den bundel beschr. onder n°. 317.

Sluiten