Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rum totius Indie necnon de rerum mirabilium ac gentium diversitate. [Antwerpen, Godefr. Bac c. 1500]. 4°.

22 bl. (het laatste met drukkersm. ontbr.). Goth. letter. Campb. 1034.

217. Arestoteles, Questiones naturales. De variis corporum humanorum

dispositionibus audientibus valde suaves. Impr. Antwerpie per me Godfridum Back [c. 1505]. 4°. — Met houtsn. 30 bL Goth. letter in 2 grootten. Ned. Bibl. 140 (var.). Art tvv. God.

Bac. I 4, II 7. ^ Titel rood gedrukt; er onder houten.: landschap met 2 mannen en versch. dieren; op de keerz. houten.: een schrijver in zijn studeercel houdt knielend een boek voor aan een voornaam bezoeker. Aan het eind drukkersmerk in 3 randen.

218. Breviarium Canonicorum regularium secundum ordinarium Capi-

tuli de windesim, cum Iectionibus longis et non abbreviatis. Per me Henricum Eckert de homberch impr. Delf civitate hollandie 1499. f°.

310 bl. Goth. letter. 2 kol. Campb. 371.

Initialen in kleuren met marge-versiering; verdere beginletters enz. in rood en blauw. Achter het eerste gedeelte op de blanco bladzijden en 30 ingevoegde bladen uitvoerige toevoegselen in 16e-eeuwsch schrift, rood en zwart, met blauwe en roode beginletters en opschriften. In het volgende gedeelte is vel A niet, als in het door Campbell beschreven ex., vóór vel k, maar achter vel m gebonden; de tekst van dit vel A vermeerderd door hs.-bij voegingen (1 toegevoegd blad).

219. [Horarium]. Commendatio animarum. Impr. extra muros Scoen-

hovie apud Regulares Inden Hem 1506. 8°.

28 bl. met sign. a-d. Goth. letter. Ned. Bibl. 1122. Blijkbaar afzonderlijk gedrukt, maar behoorende bij het Horarium, in de Kon. Bibl. bewaard. Daar gaan aan dit stuk 36 bL met sign. A—E vooraf, waarin de Hore de eterna sapientia enz. Daarvóór behoort waarsch. nog een Kalendarium.

Inhoud: „Mox ut frater aut soror obierit, fiat commendatio a sacerdote ... Op bl. 14: „Libera me domine de morte eterna ..." gedrukt met ruimte boven eiken regel voor de muziek, in dit ex. ingevuld. Op bL 15 verso: „De sepultura fratrum aut sororum". Op de laatste bladz. houtsnede, afgeb. Art Typ. Regul. I 1.

Initialen in rood en blauw, met versiering langs de marge, rubriceering. Muziek in hs. met vierlijnige balken. Hier en daar op den kant psalmteksten in oude hand in het Nederlandsch.

220. [H]orarium. Impr. iam quarto, extra muros Scoonhovenses, apud

regulares inden Hem 1509. 8°. — Met 2 houtsneden.

Fragment. 43 bl. sign. 1—q; n 1 ontbr. Goth. letter. Ned. Bibl. 1123 var.

Het colophon geeft den inhoud aan: „Kalendarium. Hore sancte orucis. Hore beate Marie virginis. Septem psalmi penitentiales. Vigilie ïx lectjonum. Breuis oommendatio animarum. cum quibusdam exereitiis misse deuotissimis, et plerisque aliis perpulchris orationibus ac suf f ragiis de domina nostra et de sanctis". Het fragment bevat alleen de gebeden enz. beginnende: „Oratio de mane dicenda".

Versierde initiaal en verdere beginletters enz. in blauw en rood; de beide houtsneden (1 4 verso en o 2 recto) gekleurd.

221. Hesiodus. — Liber Georgicorum Nicolai de Valle. Erga kae

himerae. i. opera et dies georgicon liber per Nicolaum de Valle e greco conversus. Impr. Suolle [15]09. 4°. Druk van Peter Os van Breda. 16 bL Goth. letter. De titel luidt „Liber Georgicorum Nicolai de Valle". Daaronder houtsn. de H. Petrus. Op de keerz. opdracht-gedicht van Nic. de V. aan paus PiusII. Op bL 2 het opschrift: Hesiodi poete Erga kae himerae etc. Op de eerste 5 bladen hs.-aant. Rubriceering, ook van deze aant. tot bl. 5 recto.

6

Sluiten