Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240. Boetius, De consolatione Philosophie liber cum optimo commento

beati Thome. Per me Jacobum de Breda in Daventria 1490. 4°.

192 bladen. Goth. letter in twee soorten. Campb. 312..

Titel en tab. op 6 bladen. De tekst met een grootere letter vaak geheel omgeven door den commentaar in kleine letter. Initialen in kleuren met versiering in de marge. Hoofdletters enz. in rood.

Fraaie stempelband (ruitpatroon); op den binnenkant perkamentbladen met oud hs.

241. Boetius, De disciplina scholarium cum notabili commento. In

oppido Daventriensi impr. per me Jacobum de breda 1490. 4°.

60 bl. (het laatste blank). Goth. letter in twee grootten. Campb. 326. Druk met comm. om den tekst heen, geheel overeenkomende met Boetius, De consolatione phü. Beginletters in rood.

242. Facetus morosus [Reinerius Alemannus], Liber docens mores

hominum, praecipue iuvenum in supplementum illorum qui 0 Cathone erant omissi iuvenibus Utiles. Cum notabili glosa. Impr. Daventrie per me Jacobum de Breda 1492. 4°. 17_ bL Goth. letter in twee grootten. Campb. 729. — Initialen niet ingevuld.

243. Marcus Antonius Sabellicus, In natalem diem dive virginis Marie.

Impr. Daventrie iuxta scholas per Jacobum de breda Tc. 14921.4°. 1

18 bi. Goth. letter. Campb. 1488.

De vier elegieën op de H. Maagd eindigen bl. 16 verso. Dan volgt een hymne van Gbegoritts Tiphernits en een Salutatio van Mapheiüs Vegius Laudensis.

Handschrift-aanteekeningen op den kant en tusschen de regels

244. Franciscus Niger, Ars epistolandi. Daventrie Jao. de breyda

1494.4°. — Met Titelhoutsn. 42 bL Goth. letter. Campb. 1292. Init. niet ingevuld.

245. Boetius, De disciplina scholarium cum notabili commento. Impr.

Daventrie per me Jacobum de Breda 1496.4°. — Titelhoutsn.

66 bl. (waarvan het laatste, blank, ontbr.). Goth. letter in twee grootten. Campb. 328. — Druk overeenkomende met de uitg. 1490.

246. Oratio querulosa contra Invasores Sacerdotum [a Jacobo Wim-

phelingio]. S. 1. et a. 4°.

Druk van Jac. de Breda te Deventer c. 1499. 8 bladen, waarvan het

laatste, blank, ontbreekt. Goth. letter. Campb. le Suppl. 1333a. Op het eerste blad (volg. Campbell blank) de hier gegeven titel. Aan het slot een gedichtje tegen de bedrijvers der wreedheden. Impie tu latro

Quod nunquam ausa fuit sub celo nacio, solus Tu germane facis, quid enim tibi testiculisque Sacrificum. quos dira novis tua machina penis Afficit. hac testes vinctus miser usque sacerdos Angitur ut properet quo iusseris inclite latro Turpia tu faciens. nos turpia scribere cogis Flereque tarthareis tortor stringende cathenis Heu tua mens stygia restat crucianda palude. Beginletter enz. in rood. — Dit tractaat is het tweede in een bundel, onder de Duitsche incunabelen (no. 317) uitvoeriger beschreven.

Sluiten