Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Utrecht.

Nicolaes Ketelaer en Gerard de Leempt 1473.

Petrus Comestor, Scolastica historia super N. T. 1473 1

Defensorium fidei oontra iudeos etc. c. 1473 210

Jan Veldener 1478.

Fasciculus temporum 1480 94

Jan Berntsz 1514.

Jeronimus Bruynswijck, Dat hantwerck der cirurgien 1635 .... 135 Jan van Doesborch.

Der vrouwen natuere ende complexie 81

Jan van Gelre.

Costumen, usantien ... van Utrecht c. 1550 383

Zierikzee.

Reynier Cornelisz.

Die Aooordaten g0

Zwolle.

Peter van Os van Breda 1479.

Evangeliën en epistelen 1488 32

Der Bien boeck 1488 273

Vaderboeck 1490 , 33

Die duytsce Psolter 1491 274

Bernardus, Sermones in duytsche 1495 34

Hesiodus 1509 221

Uitgaven zonder plaats en naam.

Commendatio die men leest voor een broeder 82

Evangelie van den sonnendach voor pinxteren 83

Spieghel der goeder menschen 84

Oeffeninghe van der passien 147

Lndotphus Nicolai, Oeffeninghe ende verclannghe 148

Een spiegel der voleomenheit ...doOr die Carthuyseren tot Coellen. 149

Die negen conden. fragment 308

Epistoledue ... Clementis VIT ... KaroliV 1527 . . . 176

Artikelen int corte der Keyserl. ordonnancien 1531 292

Menno Simons, Dat Fundament 1639 139

„ „ Voele goede leringen 140

m „ Een corte vermaninghe van die wedergeb 141

Adam Pastorie, Een boecxken, daerinne dat Pater noster. .... 317

Sebastianus Franck, Paradoxa 315

David Jorisz, Een onderwysinge ofte raet 1537 302

„ „ Een seer schoon tractaet 1539 306

» „ Een ... tract. van der liefden schoenheit 318

■ „ Hoe sich die gelovighe ... draghen sullen 319

„ „ Van die Offerhande 320

„ „ Troost, raet, leere 1542 321

„ „ Een seer goede vermaninghe 1542/43 322

Die XV bloetstortinghen ons hefs heeren Jesu Chr. fragment. . . . 389

Buiten de Nederlanden gedrukt.

Thielman Kerver te Parijs.

Die Ghetijden van o. L Vrouwen 1509 280

Wed. v. Thielman Kerver.

Die Ghetijden van o. L Vrouwen 1533 297

Joachim Fortius Ringelbergius (denkei. te Parijs).

Joach. Fortius Ringelb., Dialectica 1530 170

» ., » Institutiones astron. 1530 171

Misschien in de Nederlanden gedrukt (Antwerpen).

Libro Aureo de Marco Aurelio 371

Erasmus, An exhortacyon 372

Sluiten