Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1874 in aandeelen wordt omgezet en dus voor het doel niet meer aangewend kan worden, toestemming verzoeken om weder obligatiën te scheppen, die echter niet uitgegeven zullen worden, dan wanneer aan de commissarissen daarvan de noodzakelijkheid blijkt.

De leening van 1874 was zoo groot als wij meenden dat voldoende zou zijn, om alle kapitaaluitgaven tot het einde van den waarborgtn'd te dekken, Nu vragen wij een zooveel grooter krediet als overeenkomt met de uitbreiding van de zaken der Maatschappij.

Van de leening van 1874 zn'n uitgegeven ruim 1700 obligatiën; deze moeten reeds spoedig door eene gelijke hoeveelheid van de nu voorgestelde vervangen worden. Verder zal één millioen gulden worden uitgegeven voor de versmalling van het spoor, waarvan echter, zooals uit de overeenkomst betrekkelijk de wijziging van de bestaande concessie blijkt, de rente en aflossing niet komen ten laste van de winst- en verliesrekening.

Het overige wordt uitgegeven zooals reeds gezegd is, naarmate er uitgaven te doen zijn, die niet op de inkomsten-rekening behooren.

Wij krijgen behalve deze leeningen, ook beschikbaar de vn'f millioen gulden waarvoor de lijn Batavia-Buitenzorg wordt verkocht. Deze wenschen wn' te gebruiken om de leeningen, waarvan de aflossing het nadeeligst is, geheel of gedeeltelijk af te betalen, of om een gedeelte te nemen in de nieuw crëeren leeningen, al naar mate dit op het tijdstip waarop het geld ontvangen wordt, aan het bestuur het meest voordeelig voorkomt.

Ad. IV. Betreft de wijzigingen in de Statuten.

Sluiten