Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij treedt eerst in werking wanneer zij, voor zooveel noodig, door de wet is bekrachtigd.

Zij wordt geacht niét te zn'n gesloten, wanneer binnen een jaar na hare dagteekening die bekrachtiging geweigerd of niet verleend is.

Aldus in triplo opgemaakt te 's Gravenhage, den 13 Junij 1877.

De Minister van Koloni&n, (w. g.). F. ALTING MEES. De Minister van Financiën, H. J. VAN DER HEIM.

De Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, (tv. g.) J. GROLL. (w. g.) DAUM.

Sluiten