Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vende magt -zal daaromtrent eerst eene beslissing hebben te nemen, wanneer een voorstel tot regeling van de financiële gevolgen der overneming zal zijn ingediend.

IV. Inderdaad is in de tabel op blz. 2 der Memorie van Toelichting de aangewezen drukfout ingeslopen. In 1877 bedroeg de ontvangst der exploitatie van de lijn f 593.340.24. Ter aanvulling van de tabel kan thans worden medegedeeld, dat in 1880 de ontvangsten der exploitatie hebben bedragen ƒ 693.226, 85; de exploitatiekosten ƒ 299.242,535 en de winst ƒ 393.984.316.

De Minister van Koloniën,

W. VAN GOLTSTEIN.

Sluiten