Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en alles wat daartoe behoort, geheel of gedeeltelijk persoonlijk op te nemen, of te doen opnemen door andere ambtenaren van de dienst der Staatsspoorwegen op Java, dan de door hem benoemde inspekteurs en adjunkt-inspekteurs.

Een werktuigkundig Ingenieur wordt door hem aangesteld tot in~ spekteur van het róllend materieel der spoorwegen, en belast met het toezigt op het stoomwezen en het rollend materieel der verschillende lijnen.

Art. 56. Met het dagelijksch toezigt op de spoorwegdiensten zijn belast de adjunkt-inspekteurs en opzigters.

Van artikel 209 van dit reglement vervalt het eerste lid.

Art. III. In de ordonnancie van 25 April 1873 (Staatsblad no. 74),

a. artikel 1. te wijzigen als volgt:

Tot het geven van het in hoofde vermeld bevel zijn bevoegd: de spoorweg-opzigters, de adjunkt-inspekteurs, de inspekteurs, ieder wat betreft het gedeelte spoorweg, den spoorweg of de spoorwegen, hetwelk of die onder zijn opzigt is of zijn geplaatst; de chef van de dienst der staatsspoorwegen op Java.

b. aan het einde van het eerste lid van artikel 4 toe te voegen:

noch door den inspekteur bij aanwezigheid van den chef van de dienst der staatsspoorwegen.

Art. IV. Te bepalen, dat hetgeen volgens het reglement regelende het toezigt op het gebruik van stoomtoestellen in Nederlandsch-Indië vastgesteld bij de ordonnancie van 11 November 1873 (staatsblad no. 218), moet worden verzocht aan en verrigt door

den directeur der burgerlijke openbare werken,

de ambtenaren voor de algemeene dienst bij het stoomwezen, en

den hoofd-ingenieur van het stoomwezen,

voortaan wat betreft de stoomtoestellen der partikuliere spoorwegen met stoom als beweegkracht, zal worden gevraagd aan en verrigt door respectivelijk:

den chef van de dienst der staatsspoorwegen op Java,

de ambtenaren van de dienst der staatsspoorwegen op Java met het opnemen van bedoelde stoomtoestellen belast, en

den inspekteur van het rollend materieel der spoorwegen.

Sluiten