Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10.

Het hoofd van den dienst brengt jaarlijks aan den Directeur van Gouvernementsbedrijven een omstandig verslag uit omtrent het uitgeoefende toezicht en hetgeen overigens met betrekking tot de aan dat toezicht onderworpen spoor- en tramwegen van belang wordt geacht. Aan dat verslag worden statistieke opgaven, in den door genoemden Directeur gewenschten vorm, toegevoegd.

Sluiten