Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan hen, die op die kennismaking prijs stellen, uit om met mij de voor den Vrijmetselaar Ā«heilige HallenĀ» te doorwandelen van de woning, waarin de weezen van onze Broeders worden verzorgd en verpleegd en worden opgevoed en gevormd tot degelijke en nuttige leden der maatschappij.

En zoo stappen wij samen naar het Alexandersplein, waar de sierlijke gevel der Stichting al spoedig onze aandacht trekt. De fraaie voordeur Wordt geopend en we staan in de vestibule, waar de buste van onzen Hoog Eerwaarden Prins Frederik ons al dadelijk herinnert aan den edelen Stichter dier heerlijke instelling. Daar reeds ontvangt ons de Directeur, als altijd bereid om waarlijk belangstellenden te begeleiden door de talrijke vertrekken van de aan hem en zijne echtgenoote toevertrouwde inrichting; ook ons wil hij met zijne bekende onverdroten opgewektheid gaarne tot gids dienen en onze vergefelijke nieuwsgierigheid bevredigen.

Door eene der beide groote tochtdeuren betreden wij den ruimen, 26 M. langen gang, waar een helder bovenlicht de zachtbeschilderde wanden beschijnt met de daaraan prijkende galerij van vorstelijke personen uit het Oranjehuis. Onder meerdere treffen ons daar portretten van Prins Frederik

In den gang.

Sluiten