Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de rust zijn, de grootere meisjes en jongens, om in 't bijzijn van de Directrice en den Directeur na een welbesteden dag nog eenigen aan ontspanning gewijden tijd door [te'brengen. Nog zijn er onder hen enkelen, die wat gemakkelijk werk meêbrengen, maar wanneer de aard van de af te maken taak dat minder toelaat, verkiezen ze de nooit geweigerde toestemming te vragen, om daartoe langer op de jongens- of meisjeskamer te blijven. Maar het meerendeel is klaar en besteedt die vrije uren onder een kopje thee, de

De Huiskamer.

meisjes meest met handwerken en de jongens met eenige knutselarij. De inhoud van de boekenkast staat mede ter beschikking, de piano wordt geopend meest tot begeleiding van oude en nieuwe vaderlandsche liederen en liedjes. Die te grijpen verzameling heeft het eigenaardige, dat ze uitsluitend bestaat uit tijdschriften als Eigen Haard, de Natuur, de Aarde en hare Volken, Op de hoogte en andere; zwaardere lectuur of liever lectuur, die zoo dikwijls te kras inwerkt op de verbeeldingskracht der jeugd, wordt in de werkweek niet verstrekt. De Directeur is van meening, dat de pakkende omgang met Roodhuiden, Indianen, Cowboys en dergelijke het op te nemen of af te maken huiswerk in den weg staat. De boeken van de straks te noemen groote bibliotheek zijn dan

Sluiten