Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote mangel het meest de eerbiedwaardige hoeveelheid gereedliggende strijkijzers. Geheel klaar wordt het linnengoed door middel eener lift naar de bovenverdieping gevoerd om er in de daartoe bestemde kasten te worden geborgen.

Hier een oogenblik vertoevend in de nabijheid van het hoofdtooneel deiwerkzaamheid van het dienende personeel zij even medegedeeld, dat zich dit tot het hoog noodige bepaalt. Behalve de evengenoemde linnenjuffrouw zijn eene keuken- en eene werkmeid intern en verder niet dan een knecht, een dagmeisje en op enkele dagen eene werkvrouw, allen extern, aan de inrichting verbonden. Zeker geen overvloed van werkkrachten en toch: ga er maar kijken op welk uur dan ook, 't zal u niet tegenvallen.

Naast de mangelkamer, in de genomen volgorde de laatste aan deze zijde van den gang, is de Meisjeskamer, volkomen met dezelfde bestemming als de straks bezochte jongenskamer. En op gelijke wijze ingericht, alleen verschillend door het hier aangebrachte behang. Ook hier alles netjes opgeredderd, maar van de eigen kastjes verschillende ongesloten, een bewijs van vertrouwen in de omgeving, van de overtuiging[niets verborgen té behoeven houden, voor

De-Meisjeskamer met inzicht op de Mangelkamer.

Sluiten