Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elk der bedden eene aanmerkelijke ruimte over te laten, kunnen we even goed het eene gedeelte als het andere betreden; wie het eene ziet, kent het andere.

Allereerst komen we dan aan de Garderobe, waar voor elk kind eene hangkast met gordijnen is tot berging van bovenkleeding en schoeisel met eene lade voor strijkgoed, boordjes, manchetten en dergelijke en daarboven eene open gelegenheid tot het plaatsen van defecte goederen, die reparatie behoeven en die zóó dadelijk kunnen opgemerkt en onder handen genomen worden.

De eigenlijke Slaapzaal is op de helft der lengte in tweeën verdeeld door twee beschotten met glazen deuren in 't midden, door welke een Waschkabinet wordt afgescheiden. Daar geven zestien waterleidingskranen boven een gelijk aantal waschkommen met afvoerbuizen gelegenheid tot frisch wasschen en ploeteren. In dezelfde ruimte bevinden zich de kasten voor het schoone linnengoed en tot berging van wat men noemt de Zondagsche kleeding. Aan weerszijden dus van die waschkamers de slaapvertrekken, waarin voor elk der

Eene 'Ziekenkamer.

Sluiten