Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen het eenvoudige, hoogst zindelijke nachtleger met uniforme dekens, naar het jaargetijde tot een maximum van drie. Aan de eene zijde bij elkander de kleineren, aan de andere de grooteren in eene goed te overziene ruimte, behalve in de afdeeling der grootere meisjes, voor welke, ieder voor zich, een gedeelte door gordijnen zoodanig is afgesloten, dat elk harer als 't ware een afzonderlijk slaapkamertje bezit. Aan het einde van den gang twee Badkamers, alzoo vier in 't geheel, en twee net ingerichte Ziekenkamers, eene voor jongens, de andere voor meisjes. Laten we ons een oogenblik verheugen

In de Muziekkamer.

in de mededeeling, dat gelukkig, dank zij het aan de hoogste eischen der hygiène voldoende opvoedingssysteem, die ziekenkamers 't grootste deel van het jaar niets dan luxevertrekken zijn. En ten slotte naast die kamers, in onmiddellijke gemeenschap met de slaapzalen aan weerszijden een flinke,' in den tuin uitkomende brandtrap. Nog zij, voor wij de aan Morpheus gewijde ruimten verlaten, even vermeld, dat die godheid daar wordt vereerd tot 's morgens 7 uur in den winter en half 7 in den zomer, nadat zijn dienst den vorigen avond is aangevangen tusschen 8 en 10 uur, al naarmate de kinderen behoo-

Sluiten