Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 26.

Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den naam van Drank-ordonnantie.

Artikel 27.

Deze ordonnantie treedt in werking op den dag harer afkondiging. ,

3

Sluiten