Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

BIJLAGE I. Verslag der Schade-Subcommissie I—XVIII

BIJLAGE II. Verslag der Zwitsersche Reiscommissie 1 — 11

BIJLAGE III. Verslag der Engelsche Reiscommissie 1 12

BIJLAGE IV. Verslag van Dr. J. POELS omtrent de werking van zure kaaswei en het fikraat van karnemelk op de smetstof van het mond- en klauwzeer 1—4

BIJLAGE V. Verslag der Subcommissie voor de geneesmiddelen ter zake van de in de laatste jaren aangeprezen middelen tot voorkoming en genezing der ziekte 1, 98

BIJLAGE VI. Verslag van Dr. J. POELS omtrent de door hem in opdracht van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel verrichte experimenten 1 21

BIJLAGE VII. Verslag van Dr. L. DE BLIECK omtrent de door hem in opdracht van voornoemden Minister verrichte experimenten 1—67

Sluiten