Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zeven gemeenten ligt het gemiddelde tusschen de ƒ 2000,— en ƒ 3000,—,

nl- in:

Eersel (Noord-Brabant) ƒ 2588,—

Maarsseveen (Utrecht) » ~ 2337,33

Kerkwijk (Gelderland) 2330,-

Ossenisse (Zeeland) » 2100,—

De Bilt (Utrecht) . . . 2084,80

Belfeld (Limburg) » 2010,-

Stratum (Noord-Brabant) 2008,—

in 81 gemeenten ligt het gemiddelde tusschen de ƒ 1000,— en ƒ 2000,—; provinciesgewijze is dit 81-tal als volgt verdeeld:

Noord-Brabant 3 gemeentes.

Gelderland * „

Zuid-Holland (veeartsenijkundig district Rotterdam) 25

Noord-Holland 23

Zeeland I

Utrecht 25

Friesland 0 •»

Overijssel (9 van de 60 gemeenten) 0

Groningen (23 van de 57 gemeenten) 1

Drenthe 0

Limburg 1 ••

Overigens blijft het gemiddelde in alle gemeenten beneden de ƒ 1000,—. Nevens het gemiddeld schadecijfer per aangetast bedrijf, geeft tabel VI in de derde kolom ook nog eene berekening van de gemiddelde schade per veehouder volgens de veetelling. Dit gemiddelde is uit den aard der zaak lager dan het tot dusver besprokene, zoodra niet alle veehouders in een gemeente de ziekte onder hun vee hebben gehadDe provinciën Noord-Holland, Zuid-Holland (veeartsenijkundig district Rotterdam) en,Utrecht blijven ook bij deze berekening de kroon spannen met schadegemiddelden onderscheidenlijk van ƒ279,16, ƒ265,80 en ƒ212,43 per veehouder volgens de veetelling, waarna ook hier wederom veel lagere gemiddelden volgen voor de andere gewesten. Soms verschillen deze gemiddelden zeer sterk van de bovenbesproken en in kolom 2 van tabel VI te vinden gemiddelde schade per veehouder, waar de ziekte uitbrakZoo b-v- is voor Limburg de gemiddelde schade per veehouder, waar de ziekte uitbrak op ƒ 274,37. die per veehouder volgens de veetelling op ƒ 31,61

Sluiten