Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veeartsenijkundige hulp hebben betrekkelijk op uitgebreide schaal plaats gehad.

Bij de behandeling van den mond der zieke dieren werden allerlei middelen in toepassing gebracht, waarvan aluin- en creolineoplossing het meest in gebruik kwamen.

Uit de opgaven blijkt niet, dat men hierbij gebruik gemaakt heeft van het reinigen van den mond door middel van zuiver water.

Bij de behandeling der klauwen is de aanwending van creoline veelvuldig in praktijk gebracht, namelijk bij 7544 koppels.

Van schoon water werd in 233 gevallen gebruik gemaakt, verder van kalkwater, aluinwater, carbolzeep met water en creoline met zeep. Bovendien werd hierbij niet zelden aangewend petroleum, teer en groene zeep, resp. in 543, 725 en 262 gevallen. Ook werd in 95 gevallen een zalf gebruikt, waarvan de samenstelling niet is opgegeven.

Zooals uit de opgave blijkt, werden tal van andere middelen toegepast, waaronder middelen worden aangetroffen, die zeker meer kwaad dan goed gedaan hebben.

Opmerkelijk is, dat over het geheel weinig gebruik werd gemaakt van goede zalven en opdrogende strooipoeders, die door veeartsen kunnen worden voorgeschreven.

Echter in de gevallen, waarin veeartsen geraadpleegd werden, is dit uit den aard der zaak wel geschied.

Bij de behandeling der aangetaste uiers is 17 maal gebruik gemaakt van zalf; echter de samenstelling dezer zalf is niet opgegeven.

Bij de inwendige behandeling kwamen vooral in toepassing Engelsch zout en stroop. Wanneer men de eigenaardige middelen, die in de opgave voorkomen, aan eene beoordeeling onderwerpt, dan is het duidelijk, dat het van het grootste belang zoude zijn geweest, indien men meer algemeen veeartsenijkundige hulp had ingeroepen, daardoor zou men veel schade hebben voorkomen. De veeartsenijkundige hulp bij mond- en klauwzeer behoort dan ook te worden bevorderd. Hierdoor kan de schade die de ziekte veroorzaakt, belangrijk worden tegengegaan.

De veeartsen zullen bij de behandeling geen gebruik maken van een bepaald wondermiddel, maar zij zullen uit den voorraad van de bestaande deugdelijke middelen een keuze doen. Zij zullen ook bij gevallen van mond- en klauwzeer die normaal verloopen, niet tot het voorschrijven van inwendige geneesmiddelen overgaan, maar hunne aandacht wijden aan de ernstige gevallen en aan de complicaties en daarbij vooral langs chirurgischen Weg nut stichten. Zij zullen de hygiƫnische behandeling der dieren op den voorgrond brengen:

Een punt moet de Subcommissie ten slotte in verband met het schade-

Sluiten