Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

O gj

pi

j* Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geco noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van i* den verkoop in kolom .1 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom ' 2 ot genoemde aantal bleven

Schade ten gevolge van het os kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde* aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 ten gevolge der ziekte.

ZZZ^ZZl^

Schade ten gevolge van g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aan, al kregen een M uierziekte, werden twee!*" of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der ver^ kregen ongeschiktheid in *° kolom 11 bedoeld

(in guldens).

S Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar _ liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar M vetgehalte van het verlies ■t" aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van g het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa^ liteit van boter en kaas (in guldens).

M Schade door verlies aan •°° vleesch en vet (in guldens).

^ Overige schade

(in guldens).

Totale schade (in guldens).

tl KJ^kw?jkrn:::::: ! S „ = - I Sft- 2 675- 1 1 20°- 12?98 2oei- - - ^- <*

* fes,eren«g ?39 6 2350- 30 8900.- 8 1825.- „ 7800- 30 4250- 82835 18836- Z Z 5°°- ~ oËfr 68

-::::| m - 4 §5fc 5 St; I Zz i SS= 1 ^z « "I- ^ = z , 67i- llz i

IIB;;? s i « - sr ? -r 11 '-:= 1 3= l« ■£ — = = = in= s

» »& - £ „ ' JE ï ^ j £z A *: j £E £ Jz z_ z z ; - J|= |

I 83 ' ' :': : : i i | j ^z 5 ^ _ S ' S= « S: ^ , A »: 3

80- «9 n? 5 IZZ il 2^= '1 „5- ï «-tl „ 23SvS- S gt ^ 8Ï- z z "i 40- I ^622- 79

ü & :::::: » % j ; ^ 8 §:= " 5 Sfc: ^ zlïz "_- . To._ z0.„ ■ z Jg£z II

1 lu-— — _ _ _ 630 118— — — _ _ _ 153._ 85

lip:;; li 1 | I s * I 1= | ■ f i ie I èj? ^ ê *?|»:- is !

* Ubbereen4b8 462 4 1650- 6 2500- 8 1660— 8 490»- 15 2500— 73950 7319- 1918- - - _Z' ' W) 1638 - 24075— 90

8: v^krB::::::: SS m I l^z „ ^z i ST 13 6io°z J« Zfr S 1434- 1325- - 15°- 17014- 91

im^zz i i he i ie ! |ë ! se s Ië 1 1ë «= «= . ^,^-1= 1

19°- Weh'299 ^ 8 S- 1 600- 8 ZZ \ ImZ li iZZ Ü i^z 7|t= z z z 3) 633- Ittiz i„

102 Whchen00"i " om ^ S_~ ! 259- 1 90- 7 3400- 10 1350- 40390 5305- - - - > 300- 14445- 101

1» W&Sk.- 455 ll 6 8^" o §52- 9 »»- ■ „ 33°13 2795- 998- 93- - 435- l 585- 11866- 102

104. Wisch . ! so5 7I4 ' g Si 2 275— 2 600— 5 «00— 13 l^Oo— 39688 959— 3718— ' _ - 2, 1225— 12732— 103

195- za—| «2 ^ s fflfc= ll l^Z 1 i sz 13 1999z 67M5 9587- 21- - _ „O- 2) 745- 17258- 104

107' Ze'venaar_a Ê Z ,7c- 1 10°- 2 40°- 1 oa^'- 1 20°- 5110 688- - - _ _ _ 1888- 106

; |E1: ; : ; : : : 1 3 - 8 Êt= I |o= - S= S i_tz 19_3- z - ^- » — ii -

f? 7,"SnmSf « 2 600- 13 1700- 2 400- 4 2290- 4 350- 26225 .3846- - ' z z ~ 1°86 109

Totaal uit de lio'gemeenten 1 ~ 3 gggZZ z z 8 g- 3 -_j__zz_ 4 650- 15900 2722- 36- z z 15) o^- ^z ^0

der provincie „Gelderland" waar j!

he, onderzoek plaats had . . . | 34786 [ 32360 | 323 | 115203- | 1539 203475- 496 | 70675- 626 | ■ _ 319490- 1457 174470- 4919916 502531- | 1593,91- 10418- | 1383- | 31355- 41631- 1630022- |

62 50

10 10

405 339

1164 1100

197 182

538 487

136 119

72 62

184 181

1439 1344

293 260

1338 1264

330 316

102 98

189 177

811 708

279 277

631 676

101 93

8 8

165 149

243 234

1057 979

348 339

468 402

319 296

124 113

• 1174 1112

382 370

149 139

366 338

96 78

716 633

460 342

290 261

317 275

281 253

455 428

800 714

182 166

44 25

443 412

352 307

115 97

114 112

I

34786 32360

1) Minder ondermelk, gemis aan onder- en karnemelk, kalf verworpen.

2. Kalf verworpen. P

3) Gemis aan onder- en karnemelk, kalf verworpen, te vroeg gekalfd.

4) Gemis aan onder- en karnemelk.

5) Kalveren te vroeg- en dood geboren.

6) Een koe, welke moest kalven, geheel droog geworden. "I Kalf verworpen en minder ondermelk.

8) Kalf verworpen en niet afgrazen van de huurweide.

l Amèwe 927 9 m 7 9?P~ 5 SSt~ 21 22°°- 20 lm" ,! B5°- 13600 - mi.- - - - 26Ï54- §

t Ammersto 7! ul 1U - 4 6°°- £ g9- ï 24W~ ^ 18000 1444- - 1321- - •) 300- 8895- 4

| . - 10 800— 4 , 'j4d0— 2 230— 19500 1654— - 1325— - - 2) 400— 6859— 5

i Asneren^ ?So I * ~ 5 530- 6 3600- 10 1300- 24250 2579- - 843 - - - 10052 - 6

IS*.* 1 1 : r ] r I & i |= | i= s s= e e e e«- ?s; he i

10. Beijerland (Uud-) . . . || 346 330 19 5685— 4 900— 22 4925— 4 2b°0— 25 3525— 72600 10873— - 252— 1300— — 30110— 10

9) 101

IS}

Kalf verworpen, niet drachtig geworden, minder ondermelk. Aiet drachtig geworden. Minder ondermelk.

Kalf verworpen en niet drachtig geworden. Kalf verworpen en gemis aan onder- en karnemelk. Kalf verworpen en koe blind geworden aan e'e'n oog. Koeien te vroeg gekalfd.

Provincie Zuid-Holland.

(Het veeartsenijkundig district „Rotterdam".)

Sluiten