Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. Volgnummers.

f- Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geoa noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van #> den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 w genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van liet cs kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden kwijnend ziek (nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld, (in guldens).

Van het in kolom 2 <o genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van _g het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal kregen een ,_, uierziekte, werden twee!"* of driespeens, of voor de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verM kregen ongeschiktheid in 10 kolom 11 bedoeld

(in guldens.)

« Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar ^ liters van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar M vetgehalte van het'verlies -01 aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter en kaas, van £ het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

Schade door minder kwa^ liteit van boter en kaas (in guldens).

Schade door verlies aan ■°° vleesch en vet (in guldens).

Overige schade (in guldens).

^ Totale schade

(in guldens).

Volgnummers.

i: 1"™: : : : : :': II lil 'ï ggfc \ ~ Zz E i°J= £ 1 2125- 57850 81«>- ______ 17910_ I 81

* £ierf' ;20? m 3 800- 3 900.- 11 1850- 8 gg^ 5 «ft" 05000 5f°- 5212.- ■ 3035- - - 43, 800- 228ï8- 82

84. Poortugaal 214 179 11 3505— 5 820— 17 3400— 3 iSX' 1 ï00'- 33281 4210— — _ _ _ 151 200— 13710 — 83

85- *i 107 94 1 150- 2 5o0- 8 hbo- 6 af&Z i ™- fg» 6814-- - ' - 167^- 84

86. Rhoon I 296 273 5 1475— 12 1800- 17 4025- 1 snn „

87. Ridderkerk : 622 593 8 2900— 3 150 — 50 • 8875— 2" iq-co o? 1125— 54187 7299— — — — _ «) 1300— 17594— 86

88. Rockanje 641 590 6 2145- 4 1000- 88 17080- 3 l?'?£n~ 2 8726- 137990 18760- - - _ w) IdOU. 1,524- 86

89. Rotterdam 1093 1030 44 13786- 8 . 1950 - 74 11880 - U 2 605°- 114000 «315- - - _ _ 7, «00 - 59940= m

90- «34 889 21 4110- 21 8826=- 57 'gt- 10 g&Z 3 bIoIT M " 105°- " ~ 4 29a- emS- 1

91- Schelluinen « 156 1 600- - - 9 ' 1190- 2 1mn ' T " ' 2°°- 4?31°- "

92. Schiebroek 706 706 88 11340— 23 . 2710- 64 8200- 16 iSrS'- 1 100-~ 18400 «69-- 1275— - - - m q,

93. Schiedam 660 478 60 .16235- 33 4380 - 30 5120 - 9 69 560°- 122580 17086- - _ rj?o4- 9i

94. Schoonhoven 54 54 - - ' J 9 2470- 3 £8^ 63 6670- 45855 6905- - - - 127=0- ~ 68*K~ ql

95. Schoonrewoerd 615 541 J 350- 289 lo'uO- J «fc g £°°T 25400 3769- - 18'5 Z g

96 Sliedrecht ,™ 1mn ^ ^ 9 1u°°~ 91330 499°- 200- 7118- ~ - "> 360- 21958- 95

Mb. Sliedrecht 1031 1011 11 3740— 9 1490 — 78 10550 — 90

97. Sommelsdijk 149 103 1 350— 6 1100 - 4 ■ 660- 1 97 8005— 101700 14696— 676— - 54906 96

98. Spijkenisse 475 471 8 1950- 7 830- 30 4545 - 10 ~n?°/~ „9 1480- 28545 5560- - - « 0Z0 ifflwZ 97

99. Stellendam 113 105 2 555— 2 175- 5 950- 6 ™~ 31 " 2925— 94415 h549— 400 ' ~42°- PguiZ qs

10°- str«fk"k1810 1266 13 4355- 15 2230- 118 12880- 33 fil 65 5^" i?4S° St9- 189- - ~ 41> ™°- 722 8- W

101 S.riien QQ- MJ ,„ -,-a " 65 b"°- 114830 804b- ~ 8804— - 1600- - 58729- 100

101. Strijen 99o 914 y 5170— 31 5600 — 43 8050— 15 - o-n-

^^T«:::: 3i 88t i f 49?,z z 3 SS= j -5 , "Sfc « , S: z loTl_ ^ ^- W=/,;i«

104. Tonge (Oude-) 120 97 7 3420— 1 400 - 3 900- 1 rZr, 7045 1258.- - - _ Z ~ o^q" |n3

105- vi— 482 479 3 1400- 6 1890- ll 26m- l 4|9Z 4 3400- 23575 4248- - - 3, £_ i 598= ï0°4

106. Vierpolders 374 357 7 1425- 4 860- 25 5380- 9 2 1 ^ 175- " ^ ^ 24343- 105

107. Vlaardingen 657 531 17 5035- 11 1350 - 26 3500 - 8 ?3 3250- 79404 10021- - _ _ - 33) 3225 29961 106

lot ^r-—h: : : 2?lt 2?i ; 28-- - 45 25g= 43 ^z & itlfc 2S 3^?- z Ifitz i 1900 «t~ I S= i

uo- Wijngaarden 707 698 5 2499- 7 99°- 39 «St- 1-9 2I Cz ISSSS 1Z9- 8£- : - 'J 1- i

UI. Zuidland 452 418 19 6100- fi qqo _ qi aan „ _ _ 28334— 110

u3 IXdrTch. ' j|g 448 4 ï450- 4 550- 7 S- . 1 SlZ g 795°- 82400 10937- - 190- 34, ,555- 39287- 111

Totaa?:" de lls'gemeen-ten ^_ " ^_ ^'^ 48 82°°- 9 ™- " "soZ S l^Z Z Z Z Z ^

van het veeartsenijkundig district ' —.

„Rotterdam", waar het onderzoek . — ——— ——— — ——..... ;

p'aats had68069*) 64586 1467 441015— 972 148070— 3887 586587— 1247 669168 « <,Q9nRr. mm„

r— *• . ^Z_Z_ 392065- 9198826 985316- 29779- 297178- 5651- 45628- 82080- || 3675.537-

•) Di

1) 22 8) 3

19) 31

20) 1

21) 5

2 4 4 1

3

'j2) 23, 24)

26,

27) 15

») 3

29, 6

30) 1

t cijfer wordt 68079, omdat in Herkingen, behoorende tot de 115 gemeenten van het veeartsenijkundig district „Rotterdam", alwaar het onderzoek plaats had, 10 melkkoeier ~~ ~ „ „ , • . . , . . , ,

voorkwamen, die geen mond- en klauwzeer hadden. , " j koeien verwierpen en 2 koeien, na herhaald dekken niet drachtig en 5 koeien ontijdig gekalfd,

koeien, na herhaald dekken, niet drachtig. 2) 5 idem. 3) 3 idem. 4) 6 idem. 5) 7 idem. 6) 9 idem. 7) 4 idem -J , " . " " 2 « " n „ „ „

koeien verwierpen. 9) 5 idem. 10) 2 idem. u) 8 idem. 12) 4 idem. 13) 17 idem. 14) 47 idem. 15) Een idem. 16) 18 idem. 17) 6 idem. is) ]9 idem. j 1 koe verwierp, „26 „ „ „ 2

koeien verwierpen en 2 koeien, na herhaald dekken, niet drachtig. ^ ™) I) koeien verwierpen en 6 „ „

koe verwierp, 14 koeien, na herhaald dekken, niet drachtig en 3 runderen ontijdig gekalfd. S 12 » » » 2 ,. „ „ „ n "

koeien verwierpen en 5 koeien, na herhaald dekken, niet drachtig. J. 9 » " n 15 „ ontijdig gekalfd.

D n n 1 koe ., „ 2 2. "• " " 5 » niet gedekt kunnen krijgen.

„7 koeien J, „ „ „ „ ^ b koeien, na herhaald dekken, niet drachtig en 7 koeien ontijdig gekalfd.

11 n b n o „ •„ en 10 koeien te laat gekalfd. . 3 7 " " • " " » " <l 10 n n »

koe verwierp „ 6 „ ,, „ „ „ „ ~l 4 » verwierpen en 7 kotien ontijdig gekalfd,

koeien verwierpen ., 1 koe ' 4 8 „ „ „ 1 rund ten gevolge der ziekte geheel droog.

., „ „ 7 koeien „ „ *> W „ ontijdig gekalfd.

,, „ „ 44 „ " " 43) 4 runderen ontijdig gekalfd.

,, ., 3 _ _ " " w) !3 kalveren gestorven bij de geboorte,

koe verwierp 2 „ „ " "„ " en 2 koeien ontijdig gekalfd. S 8 ko=!en ,niet gedekt kunnen krijgen.

*>) Schade als veehandelaar. 47) 5 idem. 48, Eén idem.

Provincie

1. Aalsmeer- 771 745 14 4165— 13 1810 — 49 1 0500— q .„„_

2- Aïbek"k,485 461 2 585- 2 600- 3 - 250- 4 SST m SPr- 14SS 16978- ~ ™- ~ 2660- i) 600- I 49263- 1

3' Akersloot 1264 1221 12 3870- 37 4975- Mg 5375- 10 40 9g°- „90610 9870- U80- - 1275- - 16735- 2

4- Alk,naar52o 504 4 1280.- 15 2235— 19 2505— 5 SSs~ S 7'20— 249180 1 9395— 11670— 1040— 25— 420— 2) 3300— 62550— 3

5. Amsterdam 662 657 50 16180— 64 9100— 29 3625— 9 SS?- g 2?85— 88280 8213— 3209— - _ 450— - 22507— 4

6. Andijk m n8 _ _ _ 38°°- 20 212B- 79800 Ï2440- - 300- 3, 2500- 50120- 5

7. Ankeveen 98 82 - - 1 3oo._ 7 2900— = 270 q JR- 19580 2244— - 262— 80— 300— 3) 200— ' 3636— 6

8. Anna-Paulowna .... 155 152 6 1865— 5 690 — 6 1150— 1 TÏ0'~ 9 1300— 8163 1003— — qo — — — — 5s63 — 7

9. Assendelft 2142 2110 26 7515- 161 148== 90 12215= l! JgS/- 198 , ™?- 29820 1990- 2020- - - i) 1150- 9820= 8

10. Avenhorn 673 639 7 1260- 4 700- 26 2595- 3 ,450" 'f? i7WX~ 090- 2500- 700- 4920- *) 1400- 107314- 9

11 Barsingerhorn aaq «na 10 „000 - ^ 392-'!- 8822- 444S- 14°- ~ 5) 1555- 26888- 10

XI. carsingernorn bdd . bOO 10 °930 — 5 «50 21 40SO o

12. Beemster 3799 3666 54 22955— 95 16900— 117 18775 - 34 i™-— M =880'_ 122270 2518— ' 12364—' 517— - 850— - 29199- 11

! 32^:::::: : 'll % l 225- ïü 155~ . L6 22-- 7 ? ?S1:= BS 5rot= 2?03TI= 2?t= 29- 1989- 3 S= 1 :-

1B' B"genI 728 685 6 1750- 28 300).- 12 1185- 10 3760 - =6 , 96~5- 9!s1? ~' ~ 60- ~ 380= ll

Zb 19b0, 92841 120,1— - 107— - 200— 2) 990— | 25028— 15

Noord-Holland.

Sluiten