Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t ' l 1-1 o 'S I ■5^2 |- o | I 1*1-0 yiiir I ^ lf 2 2 lïgJi. alJ"^ -s |f | •É' "| ï ^ ^ J 1 a J -§ £ «i- | §> f ij "g — j,

% 2 c 52 -S - „ SrH " 1 I ? g ? - f ia S„^l 2 "° m.Sm >s ^2 1 Ü * c 2 j c c " §, c «-° 2 6 H " "t S % t ■% S

I GEMEENTEN. " ' 8 .3 i t = ° ~ K B> •§ <=■ ,S ? ^ | •SJl-'» ™ 8 8ó cc — _c S * g 'g g » & m "3 J I m '3 ™ "" '■=• -S " 3 3, g m °" Sj « g, |

■s | 11 -é ï ; | s 1 ? I 2 "* ^ * ? I^-^I ! •« ■! .s s -S! £ £ | s ™ i HM § I -s. " ^«^-o t; ? ^ 11 § _ « Së "°s s _ ° •! &

g I a I § p -3 -g ^ § 1 j| J ^ 'S ^ ; i | S ""° § "3^ I ï 5 ■§ " « ■ih>5'° lciï "S'Ë | I

!■ 2- 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10- U. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

96. Susteren ........ 73 72 1 200.- B 420.- - - - 2 400.- 8910 1459.- - - - 40— - 2519— 96

9,. Swalmen 90 89 { i760— _ _ 2 1000— 2 350— 13460 1682— - - - - 4782— 97

ao iTu°r? ' ' ws - * 3010 460— - 600— 1060— 98

99. Ubach over Worms . . . « • . ' 89 - 4 550- 4860 972— 1) 70- 1592- 99

100. Llestraten 123 116 — — tt 1180— 1 200— — — 3 450— 13773 1141— — 523— — — 1) 60— ! 3554— 100

«£' vTl!* i694 5 1880— 5 300— 1 400— 2 930— 19 1980— 58090 9580— - 63— - 1950— 9) 1556— 18589— 101

102. Valkenburg 63 63 8 3500— - o U00— 2 200— 6000 1058— - 500— - 6358— 102

103. venio 8 8 — — _ _ _ _ _ — — — 200 50— — — — — — 50— 103

ïot «SSL^ oA 3 800- ~ - - ? 122°.- 1S400 «TOL- 1254- - - 3165- 1) 150- 7539- 104

lOo. Vlodrop 20 20 - - _ _ - _ 1 100— 2200 160— 168— - - 1330— - 1758— . 105

]m X.oerendaal32J SI? 1 230— 9 880— 1 120— 2 ln00— 16 1625— 34500 4810— - 672— - - 1) 2325— 11662— 106

107. Wanssum 3Q o0 _ _ _ _ _ _ _ _ g 175— 3486 463— 1QO_ _ — 710— _ 1538 — 107

ïg we"èm& £K 8 _t - - 2 300- 2 1200- 2 400- 89300 412- 5672- - - 5350- 10) 435- lliïï- Ï08

10 wfile q-7 ? 522-— 7 1150— 3 525— - 2 32o— 98360 10725— 4430— 165— - 15150— i) 1600— 34620— 109

U0- Walre3'j7 34o 1 375— 3 1100— - - - - 31 1(85— 30525 5204— - - 300— 1090— l) 240— 10294— 110

Hl Wijnandsrade ..... 41 41 - - _ _ _ _ ) 500— 3 300— 1800 296— - - - - _ 1096- 111

112- Wlt,em271 252 - 2 185- 1 550- ï 1903- 11 910- 17535 299L- - 500- - 7088.- 112

Totaal uit de 112 gemeenten _ _. — „ ______

der provincie „Limburg" waar J " —~ ■ —

het onderzoek plaats had ... j 12538 | 11952 128 44415.- 340 43905.- 94 16445— 70 38151.- 425 47885.- 1097145 189810— 61605— 18485.- 300— 142730— 21890— '625681—

1) Kalf verworpen.

2) Niet drachtig geworden en niet kunnen gebruiken als trekdier.

3) Niet kunnen gebruiken als trekdier.

4) Kalf verworpen en niet kunnen gebruiken als trekdier.

5) Het gras in de weide, waar de zieke koeien hadden geloopen, gemaaid, gedroogd en toen verbrand, om tegen besmetting in den winter gevrijwaard te

Kalf verworpen en niet drachtig geworden. Koe niet gedekt kunnen worden. Niet drachtig geworden.

Wegens het vroeg droogmaken van 14 koeien Kalf verworpen en te laat gedekt.

Sluiten