Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel le.

SCHAPEN en LAiVlMERElV

Volgnummers.

§ Z

i_i Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde aantal f hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde aantal ™ werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van da verkoop .*• in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal 5" bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het kreupel s> worden in kolom 5 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal -! werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend oe ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal • stierven ten gevolge der ziekte.

_ Schade ten gevolge van het sterven in p kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal g kregen een uierziekte of werden voor de melkproductie geheel ongeschikt

Schade als gevolg der verkregen K ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld (in guldens).

_ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters-van g het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld ■ (in guldens).

Schade bij uitbetaling naar vetgehalte g van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens). *

Schade bij eigen bereiding van boter g en kaas, van het verlies aan melk in • kolom 13 bedoeld (in guldens).

M Schade door verlies aan vleesch en vet (in guldens).

g Overige schade (in guldens),

g Totale schade (in guldens).

I. Aarle—Rixtel 6 4 — — _ — — — — — —

1 Alem c.a 17 6 — — _ _ _ _ — - — — —

3. Almkerk HO 1B — — _ ___ — — — — — — —

4. Andelca 41 f, Z Z _ - - _ - - - - --

5. Baardwnk. °£ _

6. Bakel c.a 22 16. ~ Z Z Z Z - - ~ — on" 11 ön Hl—

7 Beek en Donk 13 7- __ _ - - ' - - . - 20.- *) 80.- 60.

8. Beers 25 8 -________-- _.

9. Berkel—Enschot .... 2 2— - ____ ____ — —

10. Best. 20 12 - _ _ ») 22- 62-

«K 94 _ _ - — — 1 40.- ----- ' , _

II. Beugen ca 66 24 _ _ __ _ _ - -- - -

12. Bladelca 71 db — — _______---

13. Boekei 12 4 - - - - _ _ _ _ _ _ 60 15.- - - - _ _*•

14. Bozmeer 11 \ ~ _ _ ___

15. Boxtel 40— — _

ïf Cr^mvoirt. ! \ \ \ ! 1 1 - = = = : z Z Z Z Z Z Z - Z ü- - \-

m cuakca « !0 - - - z Z _ i 30— - - - - Z -

19. Deursenca 11 . S _ Z _ _ - - - - - - -_

20. Dieden ca 16 ö — ' _

91 Diessen 21 14 — — — — — _ _ Z ZZ._ — — I— — —

li Mnteloordca 17 17 - - _ , _ Z 1 65- - - - - 300- - 365-

23. Dinther ........ 175 107 - - - _ _ _ _ _ - - - - . - ~ } _ _ 35._

24. Dongen Qo 7 _ _ — — — 1 35— — — — — —

25. Drongelen ca . _ — — 10.—

26. Drunen 10 5 1 10— - - ~ _

27. Dungen (den) 9 6 - _ _ _ 1 50— - — •- - _ | - -

28. Dussenca 145 26-- ____ _ - _

29. Erp 17 Vi _ _ _ 1 40— — - _

80. Escharen 77 61 — — ___

81. Gassel 36 10 "ZZZZZ ZZ- _

32. Geffen 24 «ZZ-- - - 146.-- ~ _ ~ ~ Z - - 60.-

33. Gemert 23 1? _ _ _ 1 60— - — — ~ - _ —

84. Genderen 41 U — — ___ _ — — | — — —

86. Giessen 14 4--- " _ _ _ _

86. Gilze ca „? o _ ZZZZ Z--- Z

87. Ginneken ca 15 o — _ _ _ _ ___ _ — — — — — _ _ _

38. Haaren 6 ° — _ _■ _ _ _- - - - ~ _ 240— - 240.-

89. Haps 30 2 — _ _ ___ _ — — — — — au-

40. Heesch 85 81 — — — _ _ _

41. Heeswijk 12 6 — — — " _ _ _ Z _ — 16 2— — — __2'"

42. Herpen . .. .... 6 1 ___ _ _ — - - — — _ 26.-

4a 's Hertogenbosch ....98— ______ — — — — _

44. Hilvarenbeek 4 1 1 _ ___ — — — — — T

45. Hoeven 7 7 _ _ 50.-

„.. •, ,nn ia _ — — — 1 50— - _ _ 80.-

46. Hooge en Lage Zwaluwe. 100 16 _ _ _ _ _ 2 80— - - - - ~ ~ „10_ _ 210.-

47. Klundert 246 188 — — — _ _ _ _ _ _ _ — — — — a _ _ _

4a Leende 70 70 — — — _ _ ___ _ __ — — — _

49. Lierop 3 3 — — — —

60. Liesbout 73 — — — __

61. Linden 87 6— Z Z Z ~1 26— — Z —

52. Loon op Zand 31 — — — — —

53. Maarheeze 2 1— — ___ — — — — — — _ _

54. Maashees c.a 20 4 — — — _ _ _ — — — I —

55. Meeuwen ca | 78 2 I - - - I -

61. 62. 53. 54. 66.

Provincie Noord-Brabant.

Sluiten