Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers. I

r- Aantal stuks vee.

Van bet in kolom 1 genoemde aantal

• hadden mond- en klauwzeer.

w Van het in kolom 2 genoemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

' Schade ten gevolge van den verkoop

• in kolom 3 bedoeld (in guldens).

_ Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het kreupel e» worden in kolom 5 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal ;* werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend o> ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

w Schade ten gevolge van het sterven in .° kolom 9 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal g kregen een uierziekte of werden voor . de melkproductie geheel ongeschikt.

Schade als gevolg der verkregen £ ongeschiktheid in kolom 11 bedoeld (in guldens).

£ Verlies aan melk in liters.

Schade bij uitbetaling naar liters van » het verlies aan melk in kolom 18 bedoeld

(in guldens).

Schade bij uitbetaling naar vetgehalte S van het verlies aan melk in kolom 18 • ' bedoeld (in guldens).

Schade bij eigen bereiding van boter _ en kaas, van het verlies aan melk in kolom 13 bedoeld (in guldens).

^ Schade door verlies aan vleesch en vet ¥ (in guldens).

£ Overige schade (in guldens).

£ Totale schade (in guldens).

16. 's Gravenpolder 151 151 — _ _ _ _ _ _

17. Grijpskerke 71 46 4 90— — — — — — ~~ — — —

18. Groede 9 8 - - ■ _ _ _ _ Z oZ ~ ~ ~ ~ ~ 90-

19. Haamstede 25 8 — — _ _ _ _ _ _~ _ Z — — ~ — — 20.-

20. 's Heer—Abtskerke ... 148 181 — — — _ _ _ a u« ~~ ~~ — — —

— 3 140.— — — — —___ _ 140.-

2.1: 's Heer—Arendskerke . . 529 618 — — — _- — ■_ 9 79

22. 'sHeerenhoek 5 2 - - _ _ _ _ _ _~ Z Z Z ~ ~~ ~ - 1) 30.— 102-

28. Heinkenszand 85 7 — — — — —

24. Hengstdijk . .....i 286 286 — — ___oon ~~ ~ _ , — —

25. Hoedekenskerke .... 6 4 _ _ _ f —— — — — — — 2)2000— 2080-

— 1 40— — — — — — — ' — — 40.-

26. Hoek 189 4 — ' — — _ _ _

27. Jansteen (St.) 127 127 - - _ _ _ _ Z

28. Kapelle 108 106 Z _ _

29. Kattendijke . 360 120 — — — — — — — — _

30. Kerkwerve 8 4 — — — _ — _ _ _

31- Kloetinge 42 6 — — — — — _ i on

82. Koewacht, ...... 160 160 - - - - - _ l m 30.-

38. Koudekerke 16 16 - - - _ _ Z _ _~ \ 60.-

34. Kruiningen . . . . J 9 3 . — — —

35. Kruis (St.) .(.... ! 160 3 - _ _ _ _ _ z Z Z z z z z z z

88. Lauren. (St.) 83 41 - - - _ _ _. _ _

37. Mehskerke .. .... 26 12 1" 25— ____ — — — — -_,_

88. Middelburg 82 57 --- - - Z Z 70 - 25.-

39. Neuzen (Ter) 7 7_ _ _ _ _ _ _ _~ _ _ - _ _ _ 70.-

40. Nieuw- en St. Joosland. . 455 466 — — — _ _ ___ _ _ _

41. Nieuwerkerk 320 102 8 90— 15 190—" - oan

\l- Nisse 187 182 - ____ - 280--

43. Oostburg 152 2 — — — — — __ — — — _ —

44. Oostkapelle .... 66 — — — — —

46. Oudelande 24 8 — — — _ _ ZZ - — —

46. Ovezande 16 14 — — _

'£..5ïï3Eu: : : : : 1? ^ z z 1° 16°- - - \ - >> iio- m.-

49. Ritthem _9 18 - Z _ Z Z Z 1 _~ Z Z Z Z 160_

60. Schoondijke 14 14 — — — —

51. Serooskerke (Walcheren) . 46 48— ___ _ _

1: vehetn: ::::::: *j| 271 z z z z 1 _- z z z ^

54. Vrouwepolder . ... 22 22 — — — — _ oon -__ —

55. Westkapelle U 4 - - - _ _ _ _f _— Z Z Z Z 20—

I: SaÉeTzT: : : : . H ü _6 ™- z z i 12_- z - - - >) 300- 520-

58. Zoutelande 33 19 ' — — — —

Totaal uit de 109 gemeenten

uer provincie „Zeeland' waar "

het onderzoek plaats had . . . 8821*) 5971 16 356- 26 360— - | - 47 1547— - - | _ _ _ 2460— 4702-

het Onderzoek nlaats ke>/1

1) Verworpen, JUHE f -) Niet drachtig geworden.

b- EeX^Tteene ^TrX fe-^.vol«end%Semee1nte1n d^ 1(£ gemeente der provincie Zeeland, alwaar het onderzoek plaats h.d, schapen voor, die geen mond- en klauwzeer hadden, te weten

1. Abcoude—Proostdij . ..||82 82 — — — — _ ___ _ _|__ _ ,

2. Achttienhoven 107 33 •

3. Amerongen 94 10— — — — _ _ _ _ Z Z

4. Amersfoort 16 6— — • — _._ _ _ _ _ _ _

5. Baarn. . % ...... 67 41 - 3 45— ' - - - - _ _ _ _ _ _ _

6. Benschop. .... 327 147 18 90— 2 10— - - - - - - - - _ _ _ _ ioo_

7. Breukelen—Ntjenrode .. 120 87 _ inn S

o Iunun1k!enzs,-.p,t,CTS: : 1 1 z _ _ 90- - _ z z z z 10°- z ^z

[ 10. Bunschoten ...... j 130 82 *— ~ ~ ~

Provincie Utrecht.

Sluiten