Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H H

»- Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 to genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 gees noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van <f% den verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 o> genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het as kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden ■ ** kwgnend ziek(nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in 0* kolom 7 bedoeld

(in guldens).

Van het in kolom 2 to genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van o het sterven in'kolom 9 bedoeld (in guldens).

i_. Schade door verlier aan vleesch en vet (in guldens).

Overige schade f (in guldens).

Totale schade (in guldens).

c g 1 > & 2.

'8 j

M *- .O

10.

131. Udenhout 60 21 1 60.- - - 60.

132. Valkenswaard 11 — to Q— orr

133. Veghel 391 67 1 100— - 12 865— 9o5.

Ï34. Velp 36 8 2 100— -

186. Vessem c.a 10 10 — — —

% 'Mt.* :f: : "5 'S _" - ^ % lo- I Sfc |§

188. Vught 14 4 2 7a- - - ZZZ-

li: S5: : 71 21I * ™- ™-

141. Waspik 66 10 — — — —

142. de Werken ca 88 12 ~~ - Z V¥t 500 —

143. Werkendam 45 _ _3-- _ _

144. Westerhoven .868 — — oon qn

145. Willemstad 60 11 2 90— - »>•

146. Woensdrecht 46 4 — — ~ ~ T. J7n «90 _

147. Woensel ....... 198 40 .2 50— J- »— ■ « _)— _ _ ^'

148. Woudrichem 8 - - _ _ _ 10gft_ _ | 1080—

149. Wouw 441 11» *„ . m ion

150. Wijk ca 23 13- - 13 10°— 1UU'

161. Zeeland 413 152 - 1 10O- 4 40- 76 1800- - 1940-

152. Zevenbergen 387 93 1 160- - 87 1365- - - lol5._

168. Zondert 95 38 2 40— - 27a

Totaal uit de 180 gemeenten

taar^et^^^^^ 24857.) 6206 98 4786- 44 1285- 261 5650- 1194 | 41926- 9695- 800- || 63990-

t) Biggen verworpen.

j) Ongeschikt om te dekken.

•) Bovendien kwamen in de navolgende gemeenten, behoorende tot de 180 gemeenten der Provincie Noord-Brabant, alwaar het onderzoek plaats had, varkens voor die geen ) Dovenuien 1'W»I"C" uc « c-m.~- 1 ij,™ o Rnrkel r a Fsch en Riethoven elk 3 Heusden en Veldhoven c.a. elk 6, Oisterwtjk 7, Goirle 9, Oostelbeers c.a., mond- en klauwzeer hadden, te weten in: borneren 1, rieeze i, BorKel c.a., r.scn en lueuioven cia o, r»™„™,, 97 Piiswiik 9« en Waalwiik 29

Veen en Vrijhoeve-Capelle elk 11, Zesgehuchten 12, Vlijmen 13, Giessen 15. Oirschot en Zeelst elk 18, 'sGravemoer 22, Bokhoven en Cromvoirt 27, Rijswijk 28 en Waalwijk a>, zoodat het totaal-cöfer van kolom 1 wordt: 25139.

Provincie Gelderland.

1. Aalten 216 72 - -_ _ . = _ gt

2. Ammerzoden 65 8 - _ l_' _ 49 1016- - 1) 50- 1065.-

Lë£=;;;;;; 1 I ± z°- r6 ™- -2 ^- E at = se

6. Arnhem 28 5 _ ~ o70_ Z Z 270-

£ iarneveld' ZZZ ^| l^ 5 1 fë= S So - li»- = St

190: lemmet . £ II 1 1 300- 10 St- i 2^2- St-

ii-Be^ 2ïf8 «fi ' ^- 1 Sr zl ^z ™-

12. Bergharen 178 68 — — . 10— — — 40-

18. Beuningen 84 41 _ _ 135.- - 185.-

II Sem :::::: & % 1 ; - » «°- -

16. Brakel 71 5 — 2 60— ~7 ~_ Z Z 26-

17. Brammen 344 89 - i _ _ 100.-

18 Buren 92 17 — — — — — ' 1W' llftA

19'. Buurmalsen ! Z! Z! ! 70 57 18 480- 14 900- - 4 _ ~ ~__ ,v ^00._

20. Culemborg 21 18 — — ZT

1: Eitm'. •■ : : : : : : «S it = = = = = » l|E z #1

1: g5ï&: :% iS i . m- -4 n iSu m- ^

26. Doesburg 55 19 _ — — — "

26. Doetinchem (Ambt.). 603 164 - 8 175- 6 50- 26 610- 19- 1) 200- 1064.-

W g^f^Zfö 286 75 = = W 450- 66- - 506.-

M E™1: : : : : z: loU I sic - = m leoi-1 w 4675- I »-

Sluiten