Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 100 —

Volgnummer». H

Aantal stuks vee.

Van bet in kolom 1 te genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 geef noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den verkoop in kolom 8 bedoeld tin guldens).

Van het in kolom 2 en genoemde aantal hieven kreupel.

Schade ten gevolge van het os kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal werden ** kwijnend ziek(nietkreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kokMS 7 bedoeld (in guldens».

Van het in kolom 2 to genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van o het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

_ Schade door verlie» aan •** vleesch en vet (in guldens)."

Overige schade P (in guldens).

Totale schade •°* (in guldens).

1. Adorp 1861 — _ _ 60.—

2. Aduard 129 40 1 60.- - _ .

3. Bierum. 15 * _ 25.— — 25.—

*; S1 il Ji 1 !*- 1 20'~ 1} 40- 120-

„ .. , , 1on „n _ _ _ i 76— 2 120.— 340 — — 685—

6. Grnpskerk 180 39 - _ _ _ 10 600.- - • 500-

7. Gromngen o,] o?q 1 220- 2 80— 1 86— 33 1033— 860— - 2228—

8. Grootegast 814 279 5 220 _i öu. _ 550- 60»—

9. Haren. 260 31 1 60— 60— 120—

10. Hoogezand 93 9 1 «U.

li: »"k- • •■ 1 1 . I |- 3 *- j 1= i E:= 1- - 1=

13. Marum .06 202 8 200- _l 3n0- 10— 360-

14. Noorddrjk 145 39 1 50. _ 30— 181— - 211—

15. Slochteren 237 28

16. Ten Boer 140 26 i° _ §

17. Winsum 186 14 _ _ _ J) 150— 200—

18. Zuidhorn 81 6 J ou.

Totaal uit de 23 gemeenten der

Tde^V-pira^h^" W,Ulr.he: 3T98', '889 14 780- 11 550- 7 275- 67 2668- 2121- 190- | 6624-

Provincie Groningen.

(Onderzoek had plaats In 23 van de 57 gemeenten).

1) Biggen moesten te vroeg van de zeug. t) Door verwerpen.

•1 Bovendien kwamen in de navolgende gemeenten uit de 23 gemeenten, der provincie Groningen, alwaar het onderzoek plaats had varkens voor, hadden, tt"weten in: Oldekerk 4, Sappemeer 8, Zuidbroek 10, Middelstum 18 en Noordbroek 62, zooda. het totaal-ctjfer van kolom 1 wordt: 3896.

die geen mond- en klauwzeer

Provincie Drenthe.

1. Anloo . . . ... ... i 100 11 - - _5' _ I _°'

■2. Assen ........ 160 4 19 460— - 460—

8. Bellen 4U 92 _ i00— - 100—

4. Borger 3 _ _ 10 100.— 40— — 140—

6. Dalen • . 200 18 —

6- Diever 162 8 - - - - ~ ^_ ~. glffl- 3126-

a Bdde8 :::::: !?? ll - - • \ Ibo- _s _s 295- 445-

9. Gieten 69 2 q 9.7r— — — 275—

10. Havelte 586 64

11. Hoogeveen 267 61 6 60- 1 50- _4 40- 60- = '

11 SgH::::::: 48i i^ = ü 20- 4 40- u 815-

li Ssferhesaelèn: ! ! . ! Z V 1 60- ^ 5" l . SSL 30-

16. Peize 310 124 2 80- 2 50- 6 200.- 26 790- 176- - 1296.-

17. Rolde 126 21 — — — «o q60_ 50— — 1094—

18. Ruinen 725 150 8 74- 1 10- 30 960._ ^ _ _

19. Ruinerwold 1999 276 - - *° _ _ 300—

20. Sleen 124 21 1 160— B 10u-

— — 60— — HO—

21. Smilde 83 18 1 60— - _ _

22. Vledder 204 1 — 12 1011— 275.— 1) 150.— 875—

28. Vries 402 77 8 250— 4 100— ]* W' _°' ' _

24. Westerbork 112 12 — -n H00- 816— — I 1606—

26. Wijk (de) 792 206 8 190— bl uua

11 320— 200— — 520—

26- Zuidwolde 360 113 - \\ m]_ 46_ _ 145-

27. Zweeloo ." 64 14 — — —

Totaal uit de 30 gemeenten der

provincie „Drenthe" waar het kqb ■ <171 0108 — 1730— 160— 13485—

onderzoek plaats had 9590*) 1926 34 1329— 19 670— 18 598— 371 911*. | kou- «~ |

1) Verworpen.

•) Bovendien kwamen in de navolgende gemeenten uit- de 80 gemeenten van de provincie Drenthe, alwaar het onderzoek plaats had, varken, voor. die geen mond- en klauwzeer hadden, te weten in- Emmen 6, Odoorn 14 en Gasselte 84, zoodat het totaal-cijfer van kolom 1 wordt: 9644.

Sluiten