Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderstaand staatje geeft een overzicht van het voorkomen der ziekte in Zwitserland gedurende de laatste zeven jaar en van de uitgaven, welke de bestrijding heeft gevorderd.

Mond- en Klauwzeer in Zwitserland.

Aangetast Afgemaakt

JAAR. Stallen. Weiden. -

Groot vee. Klein vee. Groot vee. Klein vee.

1 j

1914 1566 87 18841 I 5862 1058 683

1915 - 456 36 8702 2974 1498 976

1916 260 1 2276 2872 I 1809 - 2592

1917 64 1 653 280 653 280

1918 581 38 4053 5675 1202 1157

1919 1770 96 18699 12735 6594 3624 1920*) 22530 355 . 238394 130609 I 19826 10354

*) Tot einde October.

TAAR Schadeloosstelling Hieraan droeg de Bond bij

(80°/0) aan de Veehouders.

1914 Francs 118.960,— Francs 59.480,—

1915 ., 152.678.— .. 76.339,-

1916 .. 234.518.- .. 167.459,-

1917 , 365.998,- .. 182.999,-

1918 „ 3.376850,- 1.688.425,-

1919 j 6.200.000,- .. 3.100.000,1920*) „ 15860.000,- 7.930.000,-

*) Tot einde October.

De voorwaarden om met succes den strijd tegen het mond- en klauwzeer te voeren zijn in Zwitserland ongetwijfeld veel gunstiger dan in ons land. Daaraan zal het dan ook wel moeten worden toegeschreven, dat men daar te lande nog nimmer een groote epizoötie. zooals wij die zoo goed kennen, heeft medegemaakt. \,

De groote uitbreiding, welke de ziekte in dit jaar heeft verkregen, zal

Sluiten