Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPMERKINGEN naar aanleiding der sub. B genoemde aanbiedingen.

De meeste dezer middelen zijn gedemonstreerd. Ook zijn enkele scheikundig onderzocht, doch daar geheimhouding was verzekerd, wordt de samenstelling van elk middel afzonderlijk niet gepubliceerd.

De mededeelingen omtrent de resultaten, verkregen met de middelen van Prof. Dr. Brieger en Dr. Krause en van den dierenarts G. J. Fros hebben de Commissie aanleiding gegeven zelf proeven met deze middelen te nemen, welke hierna worden medegedeeld.

Het middel van de Banque Beige du Radium wordt genoemd ÔÇ×Emanation du Radium"; de emanatie is een gas, dat spontaan en voortdurend ontstaat uit radiumzouten; het is slechts korten tijd houdbaar.

Door ir├╝ichtingen is gebleken, dat slechts enkele experimenten door een veearts waren genomen en dat de Belgische Regeering proeven zou laten nemen. Later heeft men niets meer omtrent dit middel vernomen. Uit de berichten van den betrokken veearts vond de Commissie geen aanleiding zelf proeven te nemen.

De overige inzenders hebben niet gedemonstreerd; allen hebben.de gelegenheid daartoe gehad.

Sluiten