Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer

NAAM. | WOONPLAATS. BiJzonderheden betreffende

het advies:

13 v. Gils Zevenbergsche Raadt aan onderzoek van een hem bekende

hoek weide, waar in 1911 en 1.919 geen ziekte zou zijn voorgekomen.

14 P. M. C. Hoek . . Den Haag Flinke aderlating van het zieke vee.

15 J. N. Jonkers Both . Schoonhoven Advies tot inachtneming der wettelijk voor¬

geschreven maatregelen betreffende aangifte, markttoezicht, ontsmetting, etc.

16 G. J. Kapteyn. . . Enschede Advies tot gebruikmaking van een recept be¬

staande uit teer, ongezouten boter, cremortart, bloem van zwavel (koken). Dit verdund met water ingeven en te smeren op de wondvlakten.

17 A. Klootwijk . . . Barendrecht Gebruikmaking van Thym.

18 W. Korthals . . . Rotterdam Deelt zijn opvattingen mede omtrent het wezen

der ziekte en zegt, dat vliegen een groote rol zouden spelen en reinheid een afdoend middel ter bestrijding is.

19 H. B. Kraner . . . Varseveld Doet mededeeling omtrent de waarde van

wrangwortel als genees- of voorbehoedmiddel; over de gunstige werking van vetten ter genezing van de processen van mond- en en klauwzeer. Raadt aan het bloed of het serum van van nature onvatbare runderen te gebruiken ter onvatbaarmaking van het vee.

20 C. Kruyer .... Amsterdam I Boterbloemen te onderzoeken op werkzame

bestandeeelen tegen het mond- en klauwzeer.

21 J. de Lange . . . Beneden- Aderlating, het voeren van zout en laten drinken

Haastrecht van water, waarin groene zeep is opgelost.

22 J. B. van Loenen. . Den Haag Bloedzuiverende middelen.

23 5 Marra rraneker Creoline, ter genezing van mond- en klauw¬

zeer te gebruiken.

24 J. v. d. Mey . . . Rijnsburg De ter markt komende koeien niet in den

mond te doen zien door opzichters, daar de ziekte daardoor wordt verspreid"

Sluiten