Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gj Bijzonderheden betreffende

| NAAM. WOONPLAATS. HET ADVIES:

D

Z | _J .

' ~~I ' I

2c E. M. Mulder, arts . I Den Haag a. Onvatbaarmaking van het vee doormiddel

van koepokstof. b. Immunisatie van fokstieren, ten einde de nakomelingen onvatbaar te maken.

26 T v d. Molen . . Harlingen Het vee moet vroeger op stal gebracht en

' langer op stal gehouden worden, in ver¬

band met weersgesteldheid in het voor- en najaar.

27 Pastoor Poell ... Gemert Gebruikmaking van thee van thym.

28 Th. Reuvers . . Texel Toediening van keukenzout aan de zieke dieren.

29 M. Rutten .... Neel Thym.

t stevens .... Roermond Advies om met aluinazijn en water de monden

* *' te bestrijken.

XI Dr P Timmers . . Naaldwijk Behandeling met acid. hydrochloricum dilutum

* en salicylas natricus.

Gebruikmaking van turfstrooisel om de zieke

X2 Verkoopbureau ° , .

3 r • \ dieren op te plaatsen,

turfstrooisel

xx C de Vries . Amsterdam Ontsluiering van het geheim der oorzaken van

33 ^. uc vwca. . alle besmettelijke ziekten en de middelen

ter bestrijding.

, . W Wessels. . . . Purmerend Formalineoplossing aan te wenden op de aan-

3 ' gedane deelen.

?c T v d Wielen . . Den Bosch Behandeling moet bestaan uit insmeren met

35 j- v. u. vvlcici de uitwerpSelen van een ziek dier in en

buiten den mond, over de geheele huid.

X6 T Willig Dz. ! Beemster Doet mededeeling van zijn meening dat het

30 J. willig ut. polderwater een grooten rol speelt bij de

vers| reiding der ziekte.

Sluiten