Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door Mej. ENSING—MEIJER behandelde dieren.

Contrdle-dieren.

volg- II nummer. I

TOE- I ZlEKTE Curatieve

stand gecon- BE™N°E" BIJZONDERHEDEN.

op STATBERD 1ngesteld

6 April op: op: _j|

j . ■ "fl

Staat I.

6—9 April behandeld. Verloop normaal.

1 verdacht — 16 April Qp 6 April eetlust reeds onvoldoende.

Was volgens Ensing Meijer 6 April .

2 vrij 15 April 16 April zacht op de tong. 22 April phlegmoon x r.v. been. 27 April t

Op 12 April n.m. ! Op 23 April eeüust

3 vrij 13 April 15 April Opvallend vermagerd.

4 vrij 17 April 18 April 16 April ! Normaal verloop.

6 April ! Vermagerd en pijnlijke gang

5 vrij n April 11 April ^ ^

Heeft van 12-15 April minder goed

6 vrij _ _ gegeten. Geen zichtbaar mondlqden

gehad. Temperatuur tot 39.7.

6—9 April curatief behandeld. 9 April

7 lijdende 6 April - anorexie.

6 April volgens E. M. week op de tong. |

8 vrij 19 April — 19 April klauwzeer. 20 April ! 21—25 X April anorexie en mondzeer.

1 j . ■

19 April loslating achterklauwen gecon-

9 vrij 17 April stateerd. Ziekte licht verloopen.

x

13 April ! Eetlust is slecht geweest van ,o vrij 11 April .1 April ^ ^ ^

.

Op 6 April volgens E. M. dikke keel.

11 vrij 17 April j6 A „ j Normaai verloop.

X

Van 6-9 April behandeld. Op 18 April

12 lijdende ? — 1 tot 40.4, en speekselen en anorexie.

, Anril Op 17 April ! Op 26 April hersteld. 29 April voor ,3 vnj 17 April Pc(msurnptie geslacht.

14 I3 April " Op 17 April tot 40-8. Op'21 April hersteld.

7 Op 17 April tot 40.9- Na 20 April normaal tot

15 vrij 17 April 23 Apr;i an0rexie.

~~1 ~~ Hooge temperatuur tot 23 April, r. v losse klauw.

16 lijdende 3 April Vermagerd, ligt veel. Eetlust slecht.

Op 16 April n.m. ! tot 40.6. Eet slecht van 16-19

17 vrij 13 April April. Totale anorexie 19-22 April. Daarna ' hersteld.

Op 3 April ! Temperatuur verhoogd tot 21 April. Losgelaten klauwen. Eet slecht van 7-18 en

18 lijdende 4 April van 20-23 April. Is 19 April van stal gehaald

en liep toen zeer pijnlijk.

~ ^ Z Op 10 April uit veestal verwijderd. 23 April nog vrij.

Werd 10 April tusschen twee melkkoeien geplaatst 20 vrii 9 April voor infectie. Was ernstig lijdende. Verloop norJ y V maal. 27 April hersteld.

~ ^ 2I April ~ Op 10 April uit veestal verwijderd. Normaal verloop.

~ ~§ Z Op 10 April uit veestal verwijderd. Vrij gebleven.

Van 9—15 April slechte eetlust, daarna goed. Op

23 vrij 10 April 22 April minder goed. Het werd te warm in den stal.

Op 10 April uit veestal verwijderd. Zeer licht aan-

24 vrij 21 April getast, doch duidelijke blaar op 21 Apr.1. Eet¬

lust bleef goed.

vrij 2Q April Op 10 April uit veestal verwijderd. Normaal verloop. |*5 vrij 21 April Op 10 April uit veestal verwijderd. Normaal verloop.

~~ Op 8 April n.m. ! tot 40.5. Eet slecht van 9-14

27 vrij 9 April April. Daarna hersteld.

I I Dit was de eerste aangetaste. Eetlust na 11 April

28 lijdende 31 Maart goed, na ,9 April minder goed, omdat de stal I te warm werd.

Volgnummer.

Toe- Ziekte

stand gecon- b IJ ZONDERHEDEN.

op stateerd

6 April op :

X = vertoonde volgen» Mej. e. M. afwijkingen, die door den veearts niet werden waargenomen. i — temperatuurstijging.

Sluiten