Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ju. i\icme sta/.

No. I Halve tong slijmvlies afgestooten. De tandelooze rand reeds herstenende.

No. 2. Gering.

No. 3. Tong afgestooten blaren.

No. 4. Tong en tandelooze rand nog vrij ernstig defect

No. 5. Als 4.

No. 6. Tandelooze rand nog defect.

de NosVTf 'f11^ WCrden aa^wezen de Nos. 3 en 5, voor contróle ae rsos. 2, 4 en o.

Bij * °P * December was bij de verschillende dieren de toestand

m den mond aldus:

Groote stal.

No. 1. Een dun laagje epithelium reeds aanwezig, rund speekselde nog Wo. 2. Tong nog rauw, geen epithelium, nog speekselen

„wh, n°' 3 /peekselt n0*' ne"*P'egel nog rauw. Tong bedekt, nog rauwe plekken aan den tandeloozen rand.

No. 4. Tong genezen. Tandelooze rand nog defect.

No. Tong en tandelooze rand nog defect. Nog speekselen.

No. 8. Tong en tandelooze rand nog bloot.

No. 10. Tong zoo goed als genezen.

No. 12. Heeft nog meer blaren gekregen aan den tandeloozen rand. No. 15. Tong en tandelooze rand nog bloot.

No. 16. Zoo goed als genezen. Tandelooze rand nog iets defect No. 1;. Tong zoo goed als genezen. Tandelooze rand nog iets defect No. 18. Tong m genezing. Tandelooze rand nog iets defect. Kleine stal. No. 1. Genezen.

No. 2. Genezen, alleen tongpunt nog iets rood. No. 3. Genezen*. No. 4. Genezen.

No. 5. Tong genezen. Maakt nog proppen van het voer. No. 6. Genezen.

Conclusie: Met het oog op den toestand in de mondholte vóór en na de behandeling en na vergelijking van de behandelde met de contróledieren moet worden geconstateerd, dat van een nuttig effect van het middel niets is gebleken.

A56. Middel van Dr. J. H. H. Monné te Voorburg, gecontroleerd door den distnctsveearts te Leiden, den heer Dr. D. G. Ubbels, die daarover het volgende bericht: &

Sluiten