Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3». Op 2 Juli een kalf, dat 23 Juli was ingespoten. Het stierf plotseling. Sectie: acute enteritis, geen blaren, geen myocarditis.

Te Ballum zijn ook een aantal koeien ingespoten:

Dosis

Naam "van den Dier- Aan- ^ g I OPMERKINGEN. datum eigenaar. soort. tal. m£n

I 1 1 ■

26 Mei D Ruig Stier I 600 Bloed van dieren, die ± 5 weken te-

20 mei ^"'S K I 600 voren ziek waren Seworden- ± 20

°e Juni tongblaar onder het vee. Tot

heden stier en koe vrij. Koe staat apart in weide. Stier is op stal. Zieke dieren bij huis in de weide.

F» Rakker I 65° Tijdens inspuiting hadden alle koeien

" ' " behalve deze de tongblaar. Volgenden

morgen was deze ook ziek. Verloop was volgens eigenaar gunstiger dan bij de andere dieren.

I Tuni GJ. de Vries. . „ I 600 Tot op heden, 10 Juli, nog geen tong-

1 juin ^ j blaar onder veebeslag.

J A. de Boer . . „ 2 600 elk Nog geen tongblaar onder het vee.

T T Soleet I 600 °P 2 Juli tongblaar onder het vee- De

*«, " ' " ingespoten koe bleef oorspronkelijk

vrij. Na 3 dagen toch ziek.

t • r Ar Vries I 600 Bloed gebruikt van koeien, die ± 4

10 Juni G. de Vries ... „ ^ waren geworden.

Koe van G. de Vries ingespoten, terwijl de ziekte op stal was. Is vrij gebleven en later verkocht.

C T van Tuinen I 600 Deze koe is ingespoten, terwijl er tong-

i' Van lmncn " blaar onder den veestapel was. Deze

liep echter afzonderlijk. Na de inspuiting is de koe weer bij de andere dieren geplaatst en is tot nu toe vrij gebleven.

tq. ( t 600 Is direct bij zieke dieren in het land

■I ' "" gedaan en vrij gebleven.

L Nobel „ I 600 Veebeslag vrij gebleven van tongblaar.

„ , M T 600 Tijdens inspuiting tongblaar onder den

n. v. u. iicj . . ,. koppel. Ingespoten koe vrij gebleven.

Tj P Visser. . . „ I 600 Veebeslag vrij gebleven van tongblaar.

1 —! ! ■

Op 10 Juli was de tongblaar hier nog niet geweken. Zij verspreidde zich echter met zoo snel meer. Op 24 Juli had de laatste aangifte te Ballum plaats gehad. De aangiften betroffen na 10 Juli een totaal van 7 dieren, alle koeien.

Sluiten