Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veearts kan serum klaarmaken voor eigen gebruik, doch mag hiervan slechts kosteloos aan andere veeartsen afgeven.

8. Een „Merkblatt" in den geest van het Beiersche samen te stellen.

Ook hierin zij te wijzen op het tijdige inspuiten en het den dieren vooraf de temperatuur opnemen.

Van de resultaten der enting dient elke maand een staat, naar een bepaald model, aan den „Regierungs- und Veterinar Rat" te worden gezonden.

Alsnog volgen hier enkele resultaten in verschillende Duitsche tijdschriften vermeld.

schermer deelt een proef mede met kalveren waarvan hij een deel met gedefribineerd bloed inspoot in een dosis van 50—200 cc. en wel intraperitoneaal. Eén kalf stierf, terwijl in de betreffende streek de ziekte zeer boosaardig heerschte.

ehrhardt vermeldt hoe in zijn praktijk het sterftecijfer van 40 % na de enting op 4.5 % terug ging. De serumdosis, welke hij inspoot bedroeg 70—100 c.c. voor groot vee, 40 c.c. voor kalveren.

N. HlLDEBRANDT schrijft, dat hij 533 dieren met 0.54 % verlies inspoot, terwijl er van 113 stuks niet geënt vee 12.4% stierf.

H. Baierlein uit Graz deelt mede, dat voor Stiermarken in Judenburg een entstoffenfabriek werd opgericht en dat van 1500 ingespoten dieren er slechts 10 gestorven waren, doch niet aan de gevolgen der ziekte.

Vooral bij varkens was het succes groot.

H. Warringholz in Holstein heeft met BüGGE in Hamburg bij een vrij groot aantal dieren, 882 stuks, de enting met bloed en serum uitgevoerd.

Zij hebben zoowel het loeffler-serum als serum en bloed van herstelde dieren gebruikt en zijn zoodoende in staat geweest eenige vergelijkingen te maken tusschen de werking van beide entstoffen.

Het resultaat met loeffler-serum bij 314 runderen was zeer goed. 1 koe en 4 kalveren stierven, 3 koeien en 2 kalveren werden in nood geslacht. Deze waren alle tijdens de enting zwaar ziek.

Een dezer dieren behoorde tot een beslag, waarvan de meeste runderen binnen 6 weken driemaal ernstig aan de ziekte leden. De andere noodgeslachte dieren hadden melkziekteverschijnselen vertoond, doch waren niet, zooals in Nederland, waar deze complicatie gedurende het hevigst woeden der epizoötie herhaaldelijk is waargenomen, volgens de melkziektetherapie behandeld. De ervaring toch heeft geleerd, dat deze dieren dan niet altijd behoeven te sterven.

Ook bij varkens waren de resultaten met loeffler-serum goed. De enting met het serum van herstelde dieren, had nog een beter resultaat.

Bij kalveren werd minstens 40 c.c. gebruikt. 30 c.c. scheen te weinig te zijn. Van 388 runderen stierf slechts één kalf, drie stuks werden in nood geslacht.

Sluiten