Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien het mogelijk zal blijken de virulentie m caviae te bewaren, dan zal het mond- en klauwzeeronderzcek niet behoeven te worden afgebroken wegens eindigen eener epizoötie.

Het feit, dat de kleine proefdieren gevoelig zijn gebleken, zal ontegenzeglijk kunnen leiden tot het openen van tal van nieuwe gezichtspunten.

Ten slotte nog een opmerking. Wij ontveinzen ons niet, dat de resultaten door onze onderzoekingen bereikt, nog weinig uitzicht geven op een practische immunisatiemethode. Wij hebben slechts oriënteerende onderzoekingen kunnen verrichten onder minder gunstige omstandigheden. De inrichting van het Instituut is niet zoo, dat men een groot aantal proefnemingen op eenzelfde tijdstip kan nemen, terwijl verder het afloopen der epizoötie het verkrijgen van virulente smetstof onmogelijk maakte.

Toch hebben wij den indruk, dat in de door ons gevolgde richting moet worden voortgegaan, dat voortdurend aan deze problemen moet gewerkt worden en dat men ter beschikking moet hebben een voor dat doel geheel ingericht laboratorium, waaraan speciale eischen moeten worden gesteld.

Sluiten